FAQ voor RMA

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > RMA module >

FAQ voor RMA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hier worden enkele voorbeelden uitgewerkt. Lees deze aandachtig. Het zal ongetwijfeld het doorzicht in deze module vergroten.

 

Hoe kan ik aanduiden dat een artikel standaard geruild mag worden binnen de 6 maanden?

Allereerst moet een garantievoorwaarde aangemaakt worden. We kunnen deze een code geven, bv. RUIL_6MND, met extra informatie over welke leverancier het gaat, welke informatie er nodig is etc.

We maken dan een RMA return code aan met vermelding 'Commerciële ruil'.

Tenslotte wordt een RMA procedure aangemaakt waarin de 'klantenopvolging' op 'Onmiddellijke swap' wordt gezet, en de interne opvolging op 'Nog te bepalen' of indien men altijd zeker is dat het artikel onmiddellijk herverkoopbaar is op 'Terug naar stock'.