FAQ

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer >

FAQ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Kan ik onmiddellijk een deel van de relaties op 'Mailing : Ja' plaatsen

Ja, dat kan!

Door gebruik te maken van de handige relatiewerklijst kan je onmiddellijk alle klanten, of een bepaalde selectie van relaties, op mailing = JA plaatsen.

 

Kan ik er voor zorgen dat desgewenst nieuwe klanten automatisch 'Mailing : Ja' krijgen op de relatiefiche?

Ja, dat kan!

Door in de Veranderen Variabelen, onder het relatie-tabblad de default mailing in te stellen op JA.

 

Kan ik gemakkelijk selecteren welke klanten een mailing mogen ontvangen of niet?

Jazeker! In de uitgebreide relatiefiche kun je zowel op relatieniveau àls op contactpersonen niveau deze informatie instellen. Op relatieniveau is het terug te vinden, omdat bij veel klanten geen contactpersonen toegevoegd zijn. Op deze manier kun je bij een firma of een persoon zelf (de relatie zelf dus) ook ingeven of die al dan niet mailings mag ontvangen. de relatie-export wizard maakt daar handig gebruik van. Zo kun je, na keuze van de combinatie relaties zonder contactpersonen + contactpersonen bij 'selectie' de keuze krijgen om alleen deze adressen een mailing te versturen die over de optie 'mailing' beschikken.