FAQ

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer >

FAQ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hoe werkt de nummering van subprojecten en is dit (achteraf) wijzigbaar?

U kunt aan een subproject een eigen alfanummeriek / nummeriek nummer toekennen volgens een zelf te bepalen systeem. Dit nummer is tijdens het werken met een project (en zelfs achteraf) wijzigbaar. De enige verplichting is ervoor te zorgen dat de toegekende nummers per project uniek zijn.

 

Waar dient op te worden gelet bij het benoemen van de velden?

Het Flex-caption systeem binnen DBFACTw laat u onder andere toe om in het projectbeheer tal van velden (zelf) te wijzigen van naam door rechts te klikken op de veldbenaming en zo een eigen benaming toe te kennen. Best worden deze benamingen alvorens te beginnen werken met de module Projectbeheer goed uitgedacht, omdat de benamingen gelden voor alle projecten. De benamingen zijn dus niet per project instelbaar.