FAQ

Navigation:  »No topics above this level«

FAQ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

De punt of komma nachtmerrie?

U werkt doorgaans met Excel om uw spreadsheets aan te maken en deze te importeren. DBFACT gebruikt een functie om deze te converteren, maar daarbij is er één specifiek probleem dat telkens en telkens terugkeert, namelijk het ‘komma’ probleem.

Juist dat probleem heeft ook Microsoft onderkend, en opgelost met de lancering van Office 2007. Heb je daarom automatisch Office 2007 nodig? Neen, de mogelijkheid bestaat immers om deze functie apart te gebruiken. Mits installatie van de ‘Office 2007 System Driver Data Connectivity Components’, die gratis gedownload kunnen worden van de Microsoft website,

 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7554F536-8C28-4598-9B72-EF94E038C891&displaylang=en

 

zullen de gewone (oude) spreadsheets, maar ook het fameuze nieuwe xlsx formaat (voor Microsoft Excel 2007) automatisch geconverteerd kunnen worden naar het voor de importwizard interne en ondubbelzinnige dbf formaat.

 

Bij het opvragen van de rekenmachine in DBFACTw krijg ik een foutmelding?

Dit kan soms voorvallen bij VISTA besturingssystemen. De oplossing hiervoor is het registreren van de ocx-file die voor deze toepassing wordt gebruikt. Deze ocx bevindt zich in de lokale DBFACT map en heeft als naamctcalc.ocx

u kan deze registreren door volgende regel bij Start --> Uitvoeren (Start --> Run) in te geven: regsvr32 c:\DBFACT\ctcalc.ocx