Factuurteksten

Navigation:  Filebeheer > Verkoop bestanden >

Factuurteksten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie worden de bijkomende teksten beheerd. U kunt deze aan een klant koppelen, zodat bij het aanmaken van een factuur voor deze klant automatisch de 'clausule' op de factuur afgedrukt wordt.

U gebruikt deze functie ook om de teksten aan te maken die gebruikt worden als clausule voor intracommunautaire leveringen, kredietnota's of andere verplichte vermeldingen, zoals bij medecontractant.

Tenslotte kunt u zelfs nog een extra factuurtekst koppelen, indien die specifiek voor een bepaalde factuur verplicht is.