E-invoices ophalen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Inbound > E-Invoice - Inbound > Werking E-invoice Inbound >

E-invoices ophalen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het ontvangen van een elektronische factuur van uw leverancier kan op verschillende manieren gebeuren: via mail, via certipost etc. De verwerking van deze elektronische facturen in DBFACT is dezelfde, ongeacht hoe deze bij u komen. De elektronische factuur dient wel te bestaan uit een XML en een PDF document.

Bij een leverancier die werkt via Certipost, krijgt u een mail van Certipost dat een e-invoice klaar staat op hun platform. U dient dan naar het CertiOne platform te gaan en in te loggen met uw logingegevens, die u van Certipost verkregen hebt. Op uw webpagina staan de e-invoices klaar om te bekijken, af te drukken en/of op te slaan naar een locatie op uw pc.

Bij een leverancier die niet via een certipostplatform werkt, krijgt u de elektronische factuur via mail of dergelijke.

Best maakt u een nieuw apart mapje aan op de netwerkschijf en slaat u de bestanden van de elektronische factuur (XML bestand of een zip bestand bestaande uit XMl en PDF) steeds op dezelfde locatie op. Eens deze bestanden opgeslagen zijn, volstaat het om deze te slepen (drag and drop) naar de e-Invoices werklijst (Direct-menu 1205), dan worden  de bestanden uitgepakt en wordt dit per document opgeslagen. Nu kan de verwerking in DBFACT beginnen.