Extra informatie importeren

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Artikelimportwizard > Stap 4: Koppelingen >

Extra informatie importeren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt de extra informatie van een artikelfiche inlezen. Hier zijn zelfs twee mogelijkheden voorhanden. Ofwel heeft u in uw bronbestand meerdere kolommen waar al deze informatie uit verzameld moet worden, ofwel beschikt u over één kolom waar zeer uitgebreid alle informatie in vermeld is. In dat laatste geval is de kans dat u een spreadsheet gebruikt vrij klein, gezien de maximale lengte van 250 karakters per regel.

 

Opgelet:

 

Voor de eerste taal heeft u de keuze om

ofwel regel per regel te koppelen, dit tot vijftien regels ver. Daarvoor gebruikt u de veldnamen:  'ARI: Extra tekst regel <nummer> '

ofwel het totale tekstblok door de koppeling te maken met 'ARI: Extra tekst Taal 1, wat in dat geval een memo is.

 

U kunt ook beide items koppelen. De 'memo' koppeling zal in dat geval prioriteit krijgen boven de koppeling van de individuele velden.

Voor de andere velden is deze mogelijkheid niet beschikbaar. Daar moet u steeds koppelen via de memo.