Exporteren naar bestand/diskette

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer >

Exporteren naar bestand/diskette

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u handig een reeks artikelen exporteren naar een rekenblad. De gekozen opties kunt u zelfs bewaren.

 

 

We hebben hier een aantal opties die kunnen worden bepaald. We bespreken de voornaamste.

 

Volledig bestand

De optie alles exporteert alle artikelen uit uw artikelbestand, de optie nieuwe/gewijzigde doet dit enkel voor diegene die sinds de laatste export gecreëerd of gewijzigd werden. De eerste keer komt dit dus overeen met alle artikelen. Ingeval de optie volledig bestand wordt aangevinkt zal uw scherm er uit zien zoals hieronder afgebeeld.

 

 

Soorten meenemen

Alle artikelsoorten worden geëxporteerd.

Groepen meenemen

Alle artikelgroepen worden geëxporteerd.

Barcodes meenemen

De barcodes van de geëxporteerde artikelen worden geëxporteerd.

Bijlages meenemen

De gekoppelde bijlagen worden geëxporteerd.

Extra tekst meenemen

De extra tekst wordt geëxporteerd.

Samenstelling meenemen

Indien een geëxporteerd artikel een samengesteld artikel is wordt de samenstelling ook geëxporteerd.

Ook leveranciers

De alternatieve leveranciersgegevens worden mee geëxporteerd. Dit is wel enkel de info zoals men kan ingeven bij de alternatieve leveranciers en niet de volledige relaties zelf.

Zippen

De geëxporteerde gegevens worden in één zip bestand geplaatst.

Historiek artikelen

Ook historiek artikelen mee exporteren of niet.

Status aanpassen na inlezen

Al de artikelen met status nieuw of gewijzigd worden gereset.

inclusief uitgeveegde

Uitgeveegde artikelen mee exporteren of niet.

 

Protip

De kosten worden automatisch altijd mee geëxporteerd.

 

Bij het klikken op exporteren wordt u een locatie gevraagd waar de export mag staan.