Export XML-bestanden uit documenten

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies >

Export XML-bestanden uit documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze module wordt gebruikt om op een offline dossier documenten te exporteren, die daarna in een centraal administratief systeem verwerkt kunnen worden. Deze werkwijze wordt minder en minder gebruikt, behalve als voor de rest de gegevens zéér weinig wijzigen.

 

Enkele voorbeelden van gegevens die in dergelijke gevallen beter niét te veel veranderen:

 

gegevens van klanten

artikelgegevens

artikelprijzen

nieuwe artikelen

stocksituatie (is off-line anders nooit gekend)