Export van documenten naar PDF

Navigation:  Basis > De Documenten >

Export van documenten naar PDF

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het is nu ook mogelijk om facturen, creditnota's, leveringsbonnen en bestelbonnen te exporteren naar PDF. We doen dit door gebruik te maken van de verschillende werklijsten. Meer uitleg over onze werklijsten kan u hier terugvinden.

 

 

Instellingen die dienen te gebeuren

 

In onze Veranderen Variabelen dienen eerst de gewenste mappen te worden geselecteerd zodanig dat DBFACTw weet waar hij de aangemaakte PDF-documenten moet plaatsen.

We gebruiken hiervoor helpkey 924809, 924810, 924811 en 924812 in onze Veranderen Variabelen. Zie hieronder...

 

 

Je kan zien in mijn voorbeeld dat er gewoon voor elke type document een corresponderende directory-naam is aangemaakt in mijn temp-directory op de C-schijf.

 

Klungelalarm

Maak voor de bewaring van uw PDf documenten best de directory's aan op de server. Zodoende zijn deze voor elke PC in uw netwerk beschikbaar.

 

 

 

Werkwijze

 

Gebruik makende van de factuurwerklijst maak je een selectie van welke facturen je wenst te exporteren naar PDF.

 

 

Na selectie van de gewenste facturen (markeren), kan je door gebruik te maken van de button Export de optie opslaan als PDF selecteren. Vervolgens wordt er na selectie van de gewenste directory (standaard wordt deze voorgesteld die je hebt gedefinieerd onder helpkey 924809) voor elke factuur een PDF document aangemaakt.

U krijgt na de conversie nog een bevestiging te zien.

 

 

Als je nu even kijkt in de directory van de facturen (in mijn geval C:\temp\facturen) dan zie je daar een overzicht van de aangemaakte facturen.

 

 

Hetzelfde resultaat kan je bereiken voor onze creditnota's, leveringsbonnen en bestelbonnen gegenereerd uit DBFACTw.

 

 

Klungelalarm

Hou er rekening mee dat het aanmaken van deze PDF-documenten heel lang kan duren. Dit hangt uiteraard af van het aantal geselecteerde documenten.