Exploitatierekening

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Operationele rapporten >

Exploitatierekening

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Geeft een verkorte vorm van de exploitatierekening weer op het huidige ogenblik van een gekozen boekjaar of van een gekozen periode. Dit rapport houdt enkel rekening met de geboekte bedragen. Indien nog grote aankoopfacturen of andere kosten moeten geboekt worden, zal de weergegeven winst te hoog liggen en vice versa. De gegevens zijn enkel betrouwbaar voor een vorig boekjaar waarbij alles is geboekt.

Dit rapport is afdrukbaar.