Excellijst met relaties importeren

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer > Relatie Importwizard > Hoe de module relatie-import gebruiken? >

Excellijst met relaties importeren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

We drukken nu op de button <Volgende> en we komen terecht in het volgend tabblad Creatie/Update.

 

 

In dit scherm kunnen we selecteren wat we willen doen, we hebben hier een aantal keuzemogelijkheden, we overlopen ze even:

 

Relatie creatie: dit spreekt voor zich, door deze keuze aan te duiden willen we natuurlijk werken met een Excel lijst die volledig nieuw is, m.a.w. een lijst met relaties die nog niet in DBFACTw steken.

 

Relatie wijzigen: als we één van deze opties aanvinken dan willen we dus een bestaande Excel lijst importeren waar data op staat van relaties die reeds in DBFACTw zitten, maar waar tevens data op staat die gewijzigd is, of aangevuld is. Bijv. een adres dat verandert is, een telefoonnummer dat er bijgekomen is, ...

 

Vermits we hier een voorbeeld geven van een nieuwe Excel relatielijst, selecteren we hier Relatie creatie.

Onderaan dit scherm ziet u de optie Relatienummers niet bekend, en uitsluitend creatie, deze optie selecteren we nagenoeg altijd bij het aanmaken van nieuwe relaties die nog niet bekend zijn in DBFACTw. Dit omdat bij het importeren van relaties er ook nog géén relatienummer bekend is.

 

Willen we dat zoals op de relatiefiche wordt voorgesteld de namen importeren, met aparte naam en voornaam, dan dienen we dit hier aan te duiden.

 

We drukken nu op de button <Volgende>