Factureren

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Evenementenbeheer >

Factureren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De laatste en belangrijkste stap in dit proces is het al dan niet factureren van het evenement aan de deelnemers.

Het al dan niet factureren wordt eigenlijk al bepaald tijdens de inschrijving maar hier kan je op gelijk welk moment van afwijken.

 

 

Voorbeeld

 

Er is een evenement aangemaakt Cursus Dagelijks Gebruik II waar een artikel is aan gekoppeld SO.CU.00004 dat 125€ kost exclusief BTW. Er hebben zich 3 personen ingeschreven voor deze cursus.

 

 

U kan zien dat er zich 3 deelnemers hebben ingeschreven voor deze cursus. Ik heb voor elk van deze deelnemers een iets verschillende situatie genomen. We bespreken de verschillen tussen de deelnemers aan dit evenement even in detail:

 

1.

Herr Seele

Heeft zich ingeschreven voor deze cursus maar heeft 10% korting gekregen bij de inschrijving. Op de uiteindelijke factuur zal de prijs van het gekoppelde artikel worden gerekend waarvan 10% korting wordt afgetrokken.

2.

Dirk Cottens

Standaard inschrijving, dus voor de uiteindelijke factuur moet het standaard bedrag worden gerekend.

3.

Tim Delmoitié

Heeft zich ingeschreven voor deze cursus maar deze mag niet worden aangerekend.

 

Vooraleer we kunnen factureren dienen we eerst aan te duiden of onze deelnemers die zich hebben ingeschreven er ook effectief waren. Het spreekt voor zich dat wie niet aanwezig was niet wordt gefactureerd (of maar deels, uiteraard afhankelijk van de afspraken).

We kunnen dit integraal doen voor alle ingeschrevenen voor dit evenement of per deelnemer. We doen dit door de button Wijzigen te gebruiken en daar te selecteren wijzigen naar 'aanwezig'. Pas dan kunnen deze deelnemers worden gefactureerd. U dient natuurlijk wel eerst aan te duiden wie u wenst te veranderen van status. U kan dit doen door de button Markeren te gebruiken.

Vervolgens drukken we weer op de button Wijzigen en selecteren we de optie Factureren. U krijgt dan volgend scherm te zien:

 

 

Hier kan u de gewenste factuurdatum aanklikken (Stel dat je vandaag 3 maart nog op 28 februari wenst te factureren, dan kan dit).

Na het selecteren van de gewenste datum wordt de facturatie gestart. U krijgt dan ook een melding van het aantal facturen dat werd aangemaakt. Vervolgens kan u deze aangemaakte facturen afdrukken door de button Afdrukken te selecteren. Er wordt dan ook melding gemaakt van het aantal facturen dat kan worden afgedrukt. DBFACTw zal alleen die facturen weergeven die hier zijn aangemaakt.

 

 

Na het drukken op de button Ja zal het selectie output scherm worden getoond waar u de correcte printer kan selecteren.

Onze standaard layout ziet er als volgt uit:

 

 

Het gekoppelde artikel wordt vermeld samen met diegene (contactpersoon) die was ingeschreven op de cursus met vermelding van de datum en de locatie van het evenement.

 

Let op:

 

Als iemand zich heeft ingeschreven...dus klant staat bij inschrijving op te factureren en die heeft toch niet aanwezig kunnen zijn op je georganiseerde evenement kan je een aantal zaken doen door te werken met deze module.

 

1.Je gaat deze klant toch factureren voor de volle prijs en laat die status staan op te factureren. Je vinkt de optie aanwezig uiteraard niet aan. Op de afdruk van de factuur kom dan te staan niet aanwezig met de naam van de deelnemer achter.

2.Je gaat deze deelnemer voor vb 50% factureren, dan geef je 50% in in het veld korting. Op de factuur die wordt afgedrukt zal 50% korting zijn gerekend.

3.Indien je de deelnemer niet wenst te factureren pas je de status aan naar niet aanrekenen of vink je annulatie aan.