Escalatie vanuit servicerapport naar RMA

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > RMA module >

Escalatie vanuit servicerapport naar RMA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het is mogelijk om een servicerapport te laten escaleren naar een RMA klant of RMA leverancier. Dit is alleen maar mogelijk, indien er aan een paar voorwaarden voldaan zijn:

 

- U dient over het recht te beschikken om te mogen escaleren (= elk recht hoger dan 'Geen' bij RMA machtigingen).

- Er dient een unit in het servicerapport aangemaakt te zijn. Zelfs als het een servicerapport betreft met een artikel waar geen serienummer (unit) van wordt bijgehouden, moet in dit geval een unit worden aangemaakt, waarbij het artikel en/of de omschrijving van het artikel ingegeven wordt. Het is immers die informatie, die daarna overgenomen wordt bij escalatie naar RMA. Bijkomend voordeel is dat men via de unit de gekoppelde documenten kan terugvinden, dus zowel het servicerapport als de RMA.

 

Protip

Indien Helpkey 960479 (Melding escalatie naar RMA klant mogelijk) en Helpkey 960480 (Melding escalatie naar RMA leverancier mogelijk) aangevinkt zijn, komt bij het overnemen van de unit in het servicerapport de melding of deze unit in aanmerking komt voor een escalatie naar RMA klant of RMA leverancier. Zo kan er na het overnemen van deze unit in dit servicerapport direct geëscaleerd worden naar een RMA document.

 

Om het servicerapport te laten escaleren, klikt u op de button <Wijzigen> en vervolgens op 'Escalatie RMA klant' of 'Escalatie RMA leverancier'. Hiervoor dient het servicerapport zelfs niet eerst opgeslagen te worden, dit gebeurt automatisch bij het escaleren naar RMA. Dan wordt de ingegeven informatie overgenomen en wordt een nieuwe RMA klant of leverancier aangemaakt. Bij het escaleren worden de koppelingen op beide documenten opgeslagen: in servicerapport kan de koppeling teruggevonden worden op Tabblad Documenten en in het RMA document op item niveau, Tabblad Klant. Alle ingegeven informatie zoals bv de probleem omschrijving in het servicerapport wordt overgenomen in het RMA document, wat dubbel werk en tijdverlies bespaart.

Alsook is er een aparte item status voorzien voor deze RMA's, deze krijgen na het escaleren automatisch de status 'Komt van servicerapport' en voor de commerciële status bij het servicerapport wordt gekeken naar Helpkey 935032.