Voorbeelden

Navigation:  Starten met DBFACTw > Werklijsten >

Voorbeelden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Werklijsten omvatten enorm veel mogelijkheden. Om dit nog wat te verduidelijken, zijn hier een aantal typische voorbeelden ontwikkeld, die door tal van gebruikers reeds handig gebruikt worden. U kunt deze voorbeelden ongetwijfeld gebruiken als vertrekpunt voor uw eigen wensen.

 

Ik wil van een aantal geselecteerde relaties een interessecode toevoegen.

Aangezien we aanpassingen gaan uitvoeren op de relaties, kiezen we voor de relatiewerklijst via selecties kiezen we de gewenste relaties. Daarna markeren we de gekozen relaties (desnoods maar een gedeelte), en met de knop 'globaal wijzigen', krijgen we onderstaand scherm. Daarmee kan ik over de verschillende relaties heen de gewenste interessecode toevoegen. DBFACT gaat zelf na of een interessecode bij een relatie reeds bestaat. Zodoende wordt deze geen tweede keer toegevoegd.

 

 

 

Een aantal relaties moeten extra informatie krijgen in hun memo.

Op een gelijkaardige manier als het vorige voorbeeld wordt te werk gegaan: de keuze valt op de relatiewerklijst, er wordt gekozen voor 'markeren' - alles, en dan globaal wijzigen. Bij 'Memo', kun je nu zelfs kiezen om iets toe te voegen aan de memo, of zelfs de memo te vervangen.

 

 

 

Een overzicht is gewenst van alle bestelbons (orders) die nog niet volledig afgewerkt zijn

De vraag wordt gesteld de bestelbons op te zoeken. Het ligt daarom voor de hand dat gekozen wordt voor de bestelbon klant werklijst. Een bestelbon die nog niet volledig afgewerkt is, betekent eigenlijk dat deze bestelbon nog backorders heeft.  Het volstaat dan een vinkje te plaatsen bij 'backorders', 'openstaande backorders'. Een overzicht wordt gegeven van de bestelbons.

Bij uitbreiding naar de 'toewijzingsmodule' wilt u echter niet alleen de informatie van de bestelbon zien (bedrag, klant, leveringsdatum), maar vooral ook de status rond wat uitgeleverd kan worden van deze bestelbon. Oko hier wordt de naamgeving consequent toegepast: de bestelbon klant toewijzingswerklijst. We zien dus de bestelbonnen van de klant als items, maar aangezien de informatie rond de toewijzing hier primeert, wordt dit als toevoegsel aan de omschrijving van de bestelbon meegegeven.

 

 

 

 

Waarom bestaat er een 'backorder klant' werklijst en een 'bestelbon klant' werklijst

Op het eerste zicht zou u kunnen denken dat het hier over het zelfde gaat. Vergeet echter de eerste regel niet: de keuze van de naam van de werklijst heeft te maken met de inhoud van de lijst in de werklijst. Bij de bestelbon klant werklijst krijgen we een selectie van de bestelbons zelf, m.a.w. nummer van de bestelbon, over welke klant het gaat, wat het bedrag is.

In de backorders klant werklijst wordt de detail van de bestelbon bekeken: normaal de artikelen die op de bestelbon terug te vinden zijn.

 

 

 

Hoe kan ik weten hoeveel bestellingen ik dit jaar via de website binnen krijg en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van de andere bestellingen

In een bestelbon klant wordt met een vinkje bijgehouden of het gaat over een 'weborder' of niet. Deze kolom is ook zichtbaar in de bestelbon klant werklijst. Het is aldus niet moeilijk, aangezien we ook kunnen selecties uitvoeren op dit veld (zie 'weborder ja/nee'), om apart een lijst te verkrijgen van de via de webshop verkregen bestelbonnen.  Om echter een verhouding te verkrijgen tussen de bestellingen via de website of de gewone bestelbonnen klant, maken we gebruik van de geavanceerde werklijstfunctie 'groeperen'.

Met de rechtermuisknop wordt er op de kolomhoofding 'totaal excl. btw' geklikt, zodat een menu wordt verkregen met de optie 'statistiek gegroepeerd'. Daardoor wordt een apart schermpje verkregen, waar gekozen kan worden 'groeperen per'. In het keuzevak wordt gekozen voor 'weborder', daarna klikken we op 'berekenen', en we verkrijgen het volgende resultaat:

 

 

In totaal verkrijgen zien we dat we 31 orders verkrijgen via de website, 81 via de gewone weg. De gemiddelde order via de website is merkelijk kleiner dan de gemiddelde bestelling via de gewone weg. In de laatste kolom wordt aangeduid wat het percentage van de totalen is via de weborder en anders.

 

 

Hoe kan ik van alle ingegeven bestelbonnen van vandaag de nodige magazijnbonnen afdrukken

Met de bestelbon klant werklijst verkrijg ik een overzicht van alle bestelbonnen van vandaag. Met de button <Markeren>, kiest men voor 'alles', zodat via de knop 'afdrukken' alle magazijnbonnen in één beweging afgedrukt kunnen worden.

 

 

 

Kan ik van alle artikelen van een bepaalde groep nieuwe prijsetiketten afdrukken

Eens te meer gaan we eerst op zoek naar wat we precies nodig hebben: artikelen. De artikelwerklijst wordt daarom gebruikt.  Met deze werklijst kunnen we een selectie maken van de artikelen van een bepaalde groep, bv. de groep 'BI', en via het tabje stock bepalen dat we alleen artikelen wensen die in voorraad zijn. Daarna klikken we op 'markeren' alles, en via de knop afdrukken kan ik etiketten verkrijgen van de aangeduide artikelen.

 

 

 

 

Kan een vertegenwoordiger makkelijk een overzicht verkrijgen van zijn prijsoffertes en deze met de nodige status opvolgen

We zijn op zoek naar prijsoffertes, dus de prijsoffertewerklijst ligt voor de hand. Via selectie kiezen we voor prijsoffertes van vertegenwoordiger x, die nog niet afgewerkt zijn. Door te klikken op de button <Berekenen>, worden de items onmiddellijk ter beschikking gesteld.

Met de button <Wijzigen>' is het niet alleen mogelijk om de prijsofferte zelf te wijzigen, maar ook de 'status', de extra informatie omtrent de opvolging van de prijsofferte in te geven.

 

 

 

Hoever wordt het concept van werklijsten in DBFACTw doorgedreven?

Het is duidelijk dat heel wat gebruikers ondertussen de handige mogelijkheden van de werklijsten erg appreciëren. Ook in DBFACT zelf wordt voor het beheer van de informatie een werklijst gebruikt. Zo hebben we de 'werklijst nieuwigheden' van DBFACT, waar men via de nodige selecties specifiek van bv. een bepaalde module informatie kan opvragen.

 

Het selectiescherm:

 

 

De werklijst:

 

 

 

Opvragen

Door middel van deze button kan u de detail van het geselecteerde item opvragen

Markeren

Markeert alles, de rest,of enkel de selectie

Historiek van de versies

Door op deze button te drukken krijg je overzicht van alle gepubliceerde versies. Door deze lijst af te drukken kan je de publicatie-datum ook te zien krijgen.

Afdrukken

Een selectie afdrukken, of eventueel zelfs een HTML pagina aanmaken kan via deze button.

Sluiten

Standaard werklijstgedrag

 

 

Hoe kan ik een overzicht verkrijgen van de klanten die de beste  verkoopmarge genereren volgens totaal gegenereerde marge

Deze vraag gaat dieper in de mogelijkheden van een werklijst opgebouwd rond historieken. In combinatie met de krachtige groeperingsfuncties kunnen heel veel courante historiek-vragen opgelost worden.  Er wordt van uit gegaan dat in de documenten zelf (facturen, kasverkopen) de inkoopprijzen correct ingegeven zijn. Op deze manier gaat de historiek relatie/artikel de juiste marge per verkocht artikel berekenen.

 

Met de selectiemogelijkheden van deze werklijst kiezen we voor een beperking in periode (bv. alleen van dit jaar, of alleen van het eerste halfjaar), een beperking in de relaties (bv. alleen de relaties die behoren tot divisie 1, en van artikelen, bv. alleen de artikelen van een drietal groepen. We verkrijgen dan een lijst met 'historiek'-items, die per item vermeld wat het artikel is, aan wie het verkocht is, de omzet en de marge.

 

 

 

Het volstaat nu te klikken op de kolom 'marge totaal', dat per item aanduidt wat de berekende marge is voor het item. Daarna kiezen we uit de menu voor 'statistiek gegroepeerd', waarna het groepsstatistiekschermpje verschijnt. Bij groeperen per, kiezen we voor 'Relatie', zodat aangeduid staat per relatie, wat de omzet is, (zie kolom totaal). Als we nu de 'top x klanten' willen zien, volstaat het te klikken op de kolom' totaal', zodat de volgorde van grootste naar kleinste klant afgebeeld staat. Via de button <Export>, of button <Afdrukken> kan men deze gegevens makkelijk in MS Excel verkrijgen.