Enkele Scenario's

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > RMA module >

Enkele Scenario's

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vermits een bepaalde module dikwijls veel beter te begrijpen is door middel van een voorbeeld..

 

 

Scenario 1: Manco receptie:

 

Een leverancier levert backorders uit. Op de leveringsbon staan er 10 stuks geleverd, maar er blijken er maar 9 stuks te zijn (1 manco dus). Aangezien er op de leveringsbon vermeld staat dat er 10 'zouden' moeten geleverd worden, blijkt dit niet het geval te zijn.

 

Desondanks gaan we 10 stuks receptioneren + een RMA Leverancier aanmaken met volgende status:

 

 Interne opvolging: Verkeerde receptie/manco; moet dus op 1 staan, aangezien we dit 'eigenlijk' in RMA stock hebben (is niet fysiek zichtbaar)

         - Gewone stock wordt met 1 verminderd

         - RMA stock +1

 

 Opvolging Leverancier:

         - Nog te bepalen

         - Leverancier crediteert (voor dat 1 ontbrekende artikel)

         - Leverancier zal manco opsturen (= verwacht), dus RMA stock - 1 en de mogelijkheid voor aanmaak nieuwe bestelbon leverancier voor het ene stuk (met verwijzing in de eerste tekstregels naar de RMA Leverancier zelf)

 

 Transportstatus: (heeft nooit invloed op RMA stock)

         - Nog te bepalen

         - Niet op te sturen

         - Op te sturen

         - Opgestuurd

         - Terug van leverancier ontvangen

 

 

Scenario 2: Defecte levering:

 

Er zijn 10 stuks besteld en er worden 10 stuks geleverd, waarvan er 2 stuks defect blijken te zijn. In dit geval is het scenario analoog als met scenario 1.

 

 - Receptie: alle aantallen worden gereceptioneerd (dit is immers ook hetgeen we van de facturatie kunnen verwachten achteraf)

 - Interne opvolging: defect tijdens levering

         - Gewone stock wordt met 2 verminderd

         - RMA stock wordt met 2 vermeerderd

 - Opvolging Leverancier:

         - Nog te bepalen = geen aanpassing van RMA stock

         - Leverancier crediteert

 - Transportstatus: (heeft nooit invloed op RMA stock)

         - Nog te bepalen

         - Niet op te sturen

         - Op te sturen

         - Opgestuurd

         - Terug van leverancier ontvangen

 

 

Scenario 3: Verkeerd artikel geleverd:

 

Er is een verkeerd artikel geleverd. Voor de stock is dit eigenlijk gelijkaardig met scenario 2 (defect artikel).

 

 - Interne opvolging: Verkeerde levering

 - Opvolging Leverancier: Nog te bepalen

 - Transportstatus: (heeft nooit invloed op RMA stock)

         - Nog te bepalen

         - Niet op te sturen

         - Op te sturen

         - Opgestuurd

         - Terug van leverancier ontvangen

 

 

Scenario 4: klant komt met RMA die via RMA leverancier moet doorgeboekt worden:

 

Bedoeling is dat we telkens de RMA stock, afhankelijk van welke kant het bekeken wordt (klant kant of leveranciers kant), terugvinden.

 

Klant komt met artikel x, met één stuk dat defect is:

 

 - Gewone stock wordt niet aangepast, artikel moet terug naar leverancier

 - RMA Klant kant:

         - opvolging klant: Herstelling via RMA leverancier (= RMA stock +1)

         - Interne opvolging: Herstelling via RMA leverancier (=RMA stock +1)

 - RMA Leverancierskant:

         - opvolging intern: komt van RMA klant (= RMA stock +1), Herstelling van RMA klant (=RMA stock -1)        

         - Opvolging Leverancier: 3 mogelijkheden: Herstelling aangevraagd , Herstelling in uitvoering en Herstelling uitgevoerd (= afgewerkt)

         - Transportstatus: Op te sturen, Opgestuurd en terug van leverancier(=afgewerkt)

 

 

 

Vb 1: RMA klant crediteren

 

Klant Van Pimpersele komt met een artikel terug, een accessoire waar geen serienummer aan verbonden is. De klant weet dat het artikel gecrediteerd wordt binnen de 3 maanden, binnen de 2 jaar wordt het geruild. Indien het artikel niet meer zou bestaan, wordt voorgesteld om het artikel te ruilen door een alternatief artikel.

 

oHet artikel 'accessoire' wordt gekoppeld aan een garantie-voorwaarde.

oIn de garantievoorwaarde worden twee RMA procedures aangemaakt:

ACCCRE (Accessoire Creditering): voor de eerste 3 maand

Hier wordt aangeduid dat het artikel onmiddellijk gecrediteerd mag worden 'onder gelijk welke voorwaarde'.

ACCCRUIL (Accessoire Ruil): voor de 2 jaar

Standaard wordt een ruil voorgesteld, indien het artikel in voorraad is.

oWe gaan er van uit dat het artikel via factuur binnen de 3 maanden geleden verkocht werd (in scenario: juist factuur aangemaakt)

oEen RMA procedure wordt gestart, de klant wordt ingegeven en in de historiek van de klant wordt opgezocht wanneer het artikel gekocht is.

We geven de klant in op de RMA klant

We klikken op de button <Nieuw> via Artikel historiek en kiezen het artikel

Automatisch wordt de juiste procedure voorgesteld (ACCCRE)

Return code: commercieel

Klanten opvolging: creditering

Interne opvolging: "Nog te bepalen" (er wordt altijd eerst en gewone check gedaan van het artikel, vooraleer het artikel terug in de schappen terecht komt)

Het document wordt afgedrukt en (wellicht) aan de klant gegeven ter ondertekening.

Via de button <Creditnota> wordt automatisch een creditnota gegenereerd voor de klant.

oBij opvragen van de RMA stocklijst zien we dat het artikel in deze stock is terechtgekomen.

oBij nazicht van het artikel wordt dan de situatie van "interne opvolging" veranderd naar "terug naar gewone stock".

Als we nu de RMA stock controleren, is het artikel verdwenen uit deze stock. Maar ondertussen is ook de gewone stock weer aangepast, met hetzelfde aantal.

 

 

Protip

Zorg ervoor dat zo veel mogelijk verkopen op naam staan, in plaats van op "Contante klant". Dit voorkomt veel gis- en opzoekwerk achteraf. Bovendien heeft men veel beter zicht op wat door de klant allemaal aangekocht wordt

 

 

 

Vb 2: Directe swap voor de klant met een unit

 

Een klant heeft een computer aangekocht, waar een serienummer van wordt bijgehouden. Aangezien de computer binnen de 14 dagen defect blijkt te zijn, wordt onmiddellijk een DOA procedure gebruikt, namelijk de onmiddellijke swap van het artikel door een nieuw. Ook in dit geval komt het artikel terug. Met de leverancier wordt afgesproken dat de DOA artikelen teruggestuurd worden en door de leverancier worden gecrediteerd.

 

Dit is een mooi voorbeeld van hoe een 'link' wordt gemaakt tussen de RMA klant en RMA leverancier. In de RMA module wordt daarom met één procedure gewerkt, zodat de informatie van de doorstroming tussen RMA klant en RMA leverancier mogelijk wordt.

 

oHet artikel 'computer' wordt geactiveerd met serienummers.

oEen garantievoorwaarde is aan het artikel gekoppeld, met twee RMA procedures:

DOA: deze procedure wordt voorzien binnen de 14 dagen en daarbij wordt naar opvolging geregistreerd:

RMA Klant:

oOpvolging klant: onmiddellijke swap

oOpvolging intern: Doorboeken naar RMA leverancier

RMA Leverancier:

oOpvolging intern: Komt van RMA klant

oOpvolging leverancier: Leverancier crediteert

oTransportstatus: Op te sturen

Bij de verkoop van het artikel op factuur wordt het serienummer geregistreerd. Daarna kan via de unitwerklijst opgevraagd worden welke unit aan deze klant verkocht werd. Daar moeten we dan zien dat de garantievoorwaarde effectief gekoppeld is aan de unit zelf.

Een RMA klant wordt aangemaakt. Aangezien we het serienummer hebben, dienen we zelfs geen klantnaam in te geven. Het is voldoende om via de button <Nieuw> via serienummer het serienummer in te scannen, zodat DBFACTw automatisch:

Gaat zoeken over welke klant het gaat

Al weet over welke units het gaat

Gaat kijken welke garantievoorwaarde geldt

Op basis daarvan gaat controleren dat er een DOA procedure geldt (binnen de 14 dagen)

De opvolging voor deze procedure in het item, in de RMA klant al op voorhand invult

oVia de button <Opvragen> kan men zelfs extra informatie omtrent de procedure opvragen.

oNaar de klant wordt een swap voorgesteld in deze RMA klant. Daarbij wordt:

Gekeken of er voldoende stock voorhanden is om deze swap uit te voeren.

Indien de Backorder toewijzingsmodule gebruikt wordt, wordt er zelfs nagekeken of er nog voldoende ‘effectief vrije stock’ is om de swap echt uit te voeren.

Als er nog voldoende stock is, dan wordt, indien het artikel ‘serienummerbeheer’ aan staan heeft, verplicht naar een serienummer gevraagd.

Dit serienummer wordt, na registratie ook automatisch op ‘onbeschikbaar’ gezet.

Via de historiek van het serienummer is trouwens zichtbaar dat het via deze RMA klant ‘naar buiten’ is gegaan.

oAls we nu de RMA stock controleren, dan zie we dat het (defecte, DOA-) artikel in de RMA stock zit, onder de vorm van deze RMA klant.

oNu moeten we het artikel ‘overboeken’ naar een RMA leverancier. Daarvoor gebruiken we de ‘RMA klant naar RMA leverancier’ werklijst.

Als we naar dit scherm gaan, dan zien we dat links het RMA klant item tussen de reeks staat. Via de knop met de blauwe pijl, wordt nagekeken of één (of meerdere) RMA leveranciers in aanmerking komen om het ‘item’ te ontvangen. Daarbij wordt gekeken of de leverancier die vermeld is in de procedure terug te vinden is (en zelfs specifiek) of er een RMA leverancier is, die reeds dezelfde RMA procedure ‘in gebruik’ heeft.

Door met de gele balk de gewenste RMA leverancier aan te klikken en dan op de button <Doorboeken> te klikken wordt:

Een item bijgemaakt bij de RMA leverancier, waarbij als ‘interne opvolging’ vermeld staat “Komt van RMA klant”.

Klant wordt aangeduid naar welke RMA leverancier de doorboeking gebeurd is.

Bovendien wordt de RMA stock in de RMA klant ‘leeggemaakt’ en overgeboekt naar de RMA leverancier.

oRest nu nog de afhandeling bij de RMA leverancier. Belangrijk om weten is dat de mogelijkheid bestaat dat er meerdere items toegevoegd kunnen worden aan één en dezelfde RMA leverancier (meerdere computers tegelijkertijd, verzameld in een zogenaamde basket bv). Dit gaan e in dit scenario nu niet uitwerken. We gaan verder met de afwerking van de RMA leverancier.

oAangezien de opvolging naar de leverancier via creditnota gaat (dit voor alle items), handelen we de situatie af rond de RMA. Er zijn daarbij twee methodes:

Ofwel houden we bij de RMA’s leverancier zelf bij welke CN’s we nog tegoed hebben van de leverancier.

Via de RMA Artikel werklijst kunnen we een selectie maken van alle RMA-items dat we van een leverancier tegoed hebben, met als ‘leveranciers-status ‘Leverancier crediteert’, waarbij er nog geen vinkje staat bij het veldje “Creditnota” in het Tabblad leverancier (en waar het nummer ook niet ingevuld is).

De creditnota wordt dan gewoon geregistreerd en via de RMA Artikel werklijst wordt manueel in het item ingevuld dat de inkomende creditnota geboekt is.

Vanaf het vinkje aangevinkt is, zal u zien dat de RMA stock geleegd is. Immers, in dit geval is de afhandeling gebeurd via de rechtstreekse boeking.

Ofwel registreren we de tegoeden bij de leverancier via een Bestelbon leverancier, waarbij het artikel ‘Te ontvangen creditnota leverancier voor RMA’ gebruikt wordt. Deze methode is alleen maar actief als het artikel in de Parameter modules ingevuld is.

Bij de button <Bestelbon> wordt nu een keuze gemaakt tussen ‘artikelen’ en ‘creditnota’. We kiezen hier voor creditnota en automatisch wordt voor de (verschillende) item(s) de optelling gemaakt van het te verwachten ontvangen bedrag. Daarbij staan de bedragen negatief (we verwachten deze bedragen te ontvangen) en de aantallen komen overeen met de aantallen van de artikelen die we terug moeten ontvangen.

Na deze situatie wordt automatisch in de bestelbon leverancier een vinkje gezet bij het Tabblad Leverancier bij de items.

Bij de aanmaak van deze speciale bestelbon leverancier, wordt ook hier de RMA stock automatisch leeggemaakt voor deze items. Immers, we wachten nu gewoon nog op de creditnota, maar de RMA leverancier is definitief afgesloten (de verdere opvolging wordt nu gedaan via de backorder leverancier).

Via de backorder leverancier kunnen we ten allen tijde een lijst verkrijgen van de ‘te ontvangen creditnota’s’ (er kan zelfs een ‘levertijdbewaking’ gebruikt worden om na te gaan of de leverancier binnen een ‘redelijke’ termijn zijn creditnota’s opstuurt).

Op het moment dat de leverancier in dit geval crediteert, wordt de ‘backorder leverancier’ gerecepteerd en afgeboekt met de inkomende creditnota van de leverancier.

 

 

Vb 3: Een herstelling via de leverancier

 

Een toestel is reeds een hele tijd verkocht. In dat geval heeft de leverancier beslist dat er steeds moet gewerkt worden via een herstelling, die naar de leverancier opgestuurd moet worden en achteraf na terugkeer, weer aan de klant moet bezorgd worden.

 

In dat geval, wordt de langste lus tussen RMA klant en leverancier verwerkt:

 

oEr is een factuur van een klant met serienummer, dat reeds geruime tijd oud is. Daardoor moet het toestel ‘terug naar de fabriek’ om hersteld te worden.

oDe RMA procedure bevat daarom volgende situaties:

Klant:

Klant opvolging: Herstelling via RMA leverancier

Interne opvolging: Herstelling via RMA leverancier

Leverancier:

Interne opvolging: Herstelling van RMA klant

Leverancier opvolging: Herstelling aangevraagd

Transport: Op te sturen

oWe maken de RMA klant aan.

oHierbij dient, gezien het feit dat het ‘te herstellen’ product eigendom blijft van de klant, de RMA stock bij de klant te blijven staan.

oWe boeken de RMA klant door naar een RMA leverancier.

oDe RMA leverancier wordt gemaakt, met bovenstaande opvolgingsinstellingen.

oIn dit geval staat ‘Herstelling aangevraagd’. We wachten nu op de leverancier zijn bevestiging, waarbij een bevestigingsnummer door de leverancier wordt bezorgd.

oEens deze nummer ontvangen, geven we dit in bij de RMA leverancier en veranderen we de status van leverancier opvolging naar ‘Herstelling in uitvoering’.

oHet product wordt opgestuurd.

In dit geval wordt de transportstatus gewijzigd naar ‘Opgestuurd’.

oWe wachten af wanneer de RMA terugkomt van de leverancier.

oEens de RMA teruggestuurd, veranderen we de transportstatus naar ‘Terug van leverancier’.

oAls een technieker of ontvanger gecontroleerd heeft dat alles ok is, dan mag de status van opvolging leverancier gewijzigd worden naar ‘Herstelling uitgevoerd en terug naar klant’.

oOp de RMA klant kan nu nagegaan worden of de herstelling uitgevoerd is. De klant mag dan verwittigd worden, zodat het product afgehaald kan worden.

oIn de RMA klant wordt de ‘interne opvolging’ dan terug aangepast naar ‘Terug naar klant’ en de statussen worden ook aangepast naar ‘Afgewerkt’.

 

 

Vb 4: Een commericeel verkeerde verkoop

 

Een klant verantwoordt dat hij een verkeerde aankoop heeft gedaan. Er wordt beslist om het artikel te ruilen, in ruil voor een ander artikel, dat dezelfde ‘waarde’ heeft. Eventueel wordt een ‘restocking fee’ aangerekend, een kost voor de ruil.

oDe RMA klant wordt aangemaakt:

Als ‘return code’ wordt ‘commercieel’ gekozen, zodat we later ook een lijst kunnen verkrijgen van de RMA procedures die specifiek onder deze noemer vallen.

In de memo voor de klant wordt ook de commentaar voor de klant vermeld (eventueel als verantwoording voor de RMA aanvraag).

Als 'klant opvolging' wordt hier ook gekozen voor 'Nog te bepalen'. Immers, er moet verder onderzocht worden wat met deze RMA zal gebeuren en de klant zal daar achteraf van verwittigd moeten worden. In dit geval is het belangrijk dat ook duidelijk aangetoond wordt welke medewerker de RMA ontvangen heeft (staat bij het veldje Ontvanger) en wie uiteindelijk bepaald heeft wat met deze RMA moet gebeuren (kan ook zeker iemand anders zijn). Daar wordt de RMA verantwoordelijke voor ingevuld.

Als 'interne opvolging' wordt 'Nog te bepalen' ingevuld. We weten nog niet concreet wat er eigenlijk moet mee gebeuren.

oDe RMA verantwoordelijke controleert deze RMA en stelt vast dat het product volledig in orde is en dus geruild mag worden.

Eventuele commentaar wordt in de interne memo van de RMA klant vermeld.

Er wordt besloten om het product te swappen naar een ander gelijkaardig product, dat op dit moment niet in voorraad is (dwz een uitgestelde swap).

Deze aanpassing wordt geregistreerd in de RMA klant:

Klant opvolging: uitgestelde swap

Het artikel dat gewenst is, wordt in het RMA item voorgesteld

Interne opvolging: terug naar gewone stock

In de praktijk zien we daarom nu dat:

Bij 'Nog te bepalen' eerst de RMA stock niet ingevuld is (er is niet bepaald wat er mee moet gebeuren)

Doordat bepaald wordt dat het teruggenomen artikel onmiddellijk weer in gewone stock staat, zien we:

-Dat de gewone stock van het artikel automatisch verhoogd werd.

-Dat de RMA stock ook weer op nul komt te staan door de transfert van de RMA stock naar de gewone stock.

 

Opmerking: In uitzonderlijke gevallen wilt men wellicht geen 'vraagstelling' en weet men dat men het recht heeft bepaalde artikelen steeds onmiddellijk te retourneren en te switchen door een ander artikel (bv in bedrijven waar men binnen de 2 dagen een ongeopend product gewoon mag terugbrengen en laten ruilen voor een ander product). In dat geval kan men de gewone 'levering' of 'factuur' met het artikel zelf in min (aantal) en het nieuwe genomen artikel in plus (aantal) wordt geregistreerd. De RMA module is in dit eenvoudige geval niet echt noodzakelijk. het prijsverschil wordt in dat geval ook automatisch verrekend.

 

 

Vb 5: Een artikel werkt niet zoals vooropgesteld

 

Een klant heeft een 'technisch' artikel gekocht, dat een bepaalde functie heeft en zich integreert op zijn bestaande installatie. Dit werd ook zo gevraagd bij de verkoop, waarbij door de verkoper dit artikel voorgesteld werd. Nu blijkt in de praktijk dat dit artikel niet doet wat gevraagd werd: het artikel werkt niet zoals voorzien. Er wordt nagevraagd bij de leverancier die hier geen antwoord op heeft. Er wordt beslist om het artikel te crediteren naar de klant en het defecte artikel terug te sturen naar de leverancier, om het ook te laten crediteren.

 

oEr wordt een RMA klant aangemaakt, met de nodige commentaar in het veldje 'Defect' (in de RMA klant itemfiche) vermeld en als returncode 'Non conformiteit' (= het artikel werkt niet volgens hetgeen door de fabrikant wordt vooropgesteld).

oDe nodige commentaar rond de opvolging kan in de interne memo netjes vermeld worden (wanneer gebeld naar leverancier, wat is er afgesproken, ..).

oHet is niet noodzakelijk om een procedure te kiezen. In dit geval gaan we immers de RMA zo maken dat alles manueel ingegeven wordt. Er wordt een RMA Klant item aangemaakt, waarbij:

Klant opvolging: creditering

Interne opvolging: afboeken naar RMA leverancier

oEr wordt een RMA leverancier aangemaakt (al dan niet via de RMA klant naar RMA leverancier werklijst)

Interne opvolging: Komt van RMA klant

Leverancier opvolging: Leverancier crediteert

Transportstatus: Op te sturen

oDe creditnota voor de klant wordt aangemaakt.

 

 

Vb 6: Er zijn 10 producten gerecepteerd en één ervan blijkt defect te zijn

 

We bestelden 10 stuks van één artikel bij een leverancier. Bij levering door de leverancier, staan er op de leveringsbon effectief 10 stuks, maar blijkt in de praktijk dat er één van de dozen (ernstig) beschadigd is. Het artikel is niet eens verkoopbaar.

 

oIn dit geval wordt alleen een RMA leverancier gemaakt.

oEr kan zelfs een aparte RMA procedure gemaakt worden, van het type 'defect receptie', dit eventueel per (grote) leverancier, waar de procedure vastgelegd is.

Interne opvolging: Defecte levering

Leverancier opvolging: Leverancier crediteert

Transportstatus: Op te sturen

oWe zien dat de RMA stock ingevuld wordt en dat automatisch van het artikel de stock met één verminderd wordt (één defect).

oAls we daarna de creditnota invullen (of de bestelbon leverancier aanmaken voor de 'te ontvangen creditnota'), dan komt automatisch de RMA stock weer op nul te staan.

 

Opmerking: Als we alles recepteren en alle stock is door de toewijzingsmodule 'toegewezen', dan kan er door deze module geen stuk 'losgekoppeld' worden. Immers, in dit geval moet echt wel gezorgd worden dat er eerst 'effectief vrije stock' vrij is gemaakt, om het aantal uit de 'normale' stock te halen.

 

 

Vb 7: Artikelen worden uit stock genomen voor verkoop, maar blijken defect te zijn

 

Dit voorbeeld is zeer gelijkaardig als dat van het vorige. Echter, soms kan het gebeuren dat leveranciers voor deze controle verschillende procedures hebben. In dit geval kan bij een artikel bij de aankoop een andere garantievoorwaarde vermeld zijn. Deze wordt dan nagekeken en eventueel bepaald wat in dit geval moet gedaan worden (artikelen swappen, crediteren, terugsturen?). Het kan ook gebeuren dat er geen afspraken zijn met de leverancier en dat het artikel als kost moet afgeboekt worden (scrap factuur).

 

In dit laatste geval maken we een RMA leverancier aan met de volgende situaties:

 

oInterne opvolging: Defect in stock

oLeverancier opvolging: Nog te bepalen ( afhankelijk van de procedure wordt dit: Swap, Ruil, Leverancier crediteert, Kost factureren aan leverancier, Scrap factuur)

oTransportstatus: Nog te bepalen (afhankelijk van de procedure wordt dit: Op te sturen of Niet op te sturen)

 

 

Vb 8: 10 stuks besteld bij leverancier en 10 stuks op leveringsbon, maar in realiteit slechts 8 geleverd

 

Zeer gelijkaardig met Vb 6. In dit geval kiezen we voor 'interne opvolging' manco receptie. er kan op voorhand bepaald zijn met de leverancier wat in dergelijke gevallen wordt gedaan, maar in de praktijk zal het veel voorkomen dat de leverancier deze nog nadien levert.

 

oWe maken een RMA leverancier aan met dit artikel.

Interne opvolging: Manco receptie

Leverancier opvolging: Artikel door leverancier geswapt

Transportstatus: Nog te bepalen (opsturen is niet nodig, aangezien het artikel er niet is)

oHet aantal staat op 2 stuks.

oDe leverancier beslist of er nageleverd wordt.

oBestelbon leverancier wordt aangemaakt en de na te leveren goederen worden op deze manier 'verwacht'.

 

 

Vb 9: Ik werk met de RMA module en wil de bestaande units ook aanpassen

 

Via de Unitwerklijst, Direct-menu 718, kan men de bestaande units globaal aanpassen.

 

oButton <Selectie> opent het selectie scherm, waar verschillende selecties kunnen gemaakt worden

oButton <Markeren> om de units te markeren, die gewijzigd dienen te worden

oButton <Wijzigen>, Globaal wijzigen om de gemarkeerde units de gewenste garantievoorwaarden toe te wijzen.

oBij het gebruiken van deze units in de RMA module, zullen automatisch deze garantievoorwaarden de hoogste prioriteit in keuze krijgen, zodat de juiste procedure wordt genomen.

 

 

Vb 10: Na onderzoek via de technische dienst blijkt dat het toestel terug moet naar het fabriek

 

Er wordt een servicerapport gemaakt, aangezien de technische dienst eerst dacht dat een herstelling uitgevoerd moet worden. Blijkbaar moet het toestel toch terug naar het fabriek.

 

oVia het servicerapport (waar verplicht een unit ingevuld is), kan men via de button <Wijzigen> automatisch een RMA leverancier aanmaken.

oVanaf dan geldt de normale 'afhandeling' van een RMA leverancier.

 

 

Vb 11: Nieuwe garantievoorwaarden zijn met een leverancier afgesproken

 

De leverancier voorziet nieuwe garantievoorwaarden voor een reeks van zijn artikelen. RMA procedure is afgesproken met de leverancier.

 

oIndien de garantievoorwaarden verschillend zijn voor de reeds verkochte artikelen, dan maken we een nieuwe garantievoorwaarde aan.

In de oude garantievoorwaarden kunnen we nog de 'code' wijzigen, bv naar ZZZ + code

Daardoor kunnen we de code voor de garantievoorwaarde (die we gewoon zijn voor de artikelen van deze leverancier) gebruiken

oVia de artikelwerklijst kunnen we de huidige artikelen die onder deze nieuwe garantievoorwaarden vallen globaal wijzigen.

oEventueel kan de 'oude' garantievoorwaarde ook op 'non-actief' gezet worden: het vinkje uitzetten bij 'Actief'.