Enkele richtlijnen

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Uitgebreid Aankoopbeheer >

Enkele richtlijnen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de komst van de uitgebreide orderboeken hebben we een reeks functies gecombineerd in een systeem dat de aankoper de mogelijkheid biedt om vanuit één scherm alle aankoopinformatie op een transparante manier te beheren. Vanuit de orderboeken is het mogelijk informatie op te vragen over de producten, de verschillende leveranciers, de leveringsvoorwaarden, de backorders van de klanten, stocksituaties en historische verkopen.

 

Waar in het standaard aankoopbeheer bij automatische bestellingen eerst bepaald wordt bij welke leverancier men gaat bestellen, kijkt men in het uitgebreid aankoopbeheer veeleer eerst welke artikelen met welke hoeveelheid we wensen te bestellen.

 

Orderboeken zijn een heel flexibel gegeven. Ze zorgen niet alleen voor een optimale simulatie van de keuze van leveranciers, maar zijn tevens een zeer handig communicatiemiddel tussen de verkoop en aankoop. Immers, verkopers kunnen in (eventueel een apart) orderboek hun artikelen invullen die ze graag aangekocht wensen te zien.

 

Zo is er een DBFACTw klant die volgend onderscheid maakt in zijn orderboeken:

 

Automatisch

De automatische orderboeken maken 'volautomatisch' een selectie van de te bestellen artikelen bij een bepaalde leverancier of een paar leveranciers, waarbij voor de artikelen de juiste minimum en nominale stock ingevuld zijn. Zo kunnen regelmatig te bestellen artikelen héél snel in de lijst worden opgenomen.

Voorbeeld:

- regelmatig te bestellen wisselstukken

- cartridges in de IT

Manueel

Als een verkoper vindt dat een bepaald artikel best opnieuw wordt besteld, maar dat daar geen minimum of nominale hoeveelheid ingevuld is, zal het artikel misschien niet automatisch herbesteld worden (behalve als er een bestelbon klant van is natuurlijk). Daarom beslist de verkoper om zelf een artikel in een manueel orderboek te plaatsen. Deze artikelen worden dan door de verantwoordelijke aankoper overgenomen naar het orderboek dat hij/zij gebruikt om te bestellen.

Voorstel

Bij nieuwe assortimenten of aankondiging van nieuwe artikelen, is soms veel voorbereiding nodig om klaar te zetten wat besteld moet worden. Iedere verantwoordelijke van zijn afdeling heeft daarom een eigen orderboek waar hij/zij naar believen zijn bestelvoorstel kan invullen.

 

Verdere informatie vindt men bij de orderboeken en het beheer van het uitgebreid orderboek.

 

Voor een efficiënt gebruik van het uitgebreid aankoopbeheer, is het ook belangrijk de parameters volgens uw behoeften in te stellen. Zie daarvoor veranderen variabelen - aankoopgedrag.