Stap 3: Doorsturen naar EmailGarage

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer > Mailintegratie met EmailGarage > Voorbeeld >

Stap 3: Doorsturen naar EmailGarage

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eens alle gegevens en alle e-mailadressen correct zijn ingevoerd kan u de campagne verzenden naar EmailGarage, dit doet u door op de knop  <EmailGarage> te klikken op het campagne scherm en dan te kiezen voor "Campagne verzenden".

 

Voor de campagne effectief doorgestuurd zal worden naar EmailGarage gebeuren er eerst nog enkele controles:

Dubbele mailadressen

Ongeldige mailadressen

Lege mailadressen

Uitschrijvingen

 

Controles

 

In Stap 2 "Emailadressen bewerken" kreeg u een overzicht van de e-mailadressen die, om één of andere reden, niet zouden doorgestuurd worden. De controles die in de emailadresssen werklijst aanwezig zijn, worden ook overlopen alvorens de campagne wordt doorgestuurd naar EmailGarage.

 

Dubbele mailadressen

De eerste controle die gebeurt is de controle op de dubbele mailadressen. Aangezien EmailGarage een mail maar 1 keer naar 1 e-mailadres stuurt is het dus belangrijk ervoor te zorgen dat een  bepaald e-mailadres maar 1 keer gekoppeld is aan de campagne. Het e-mailadres vormt voor de volgende stappen (evaluatie, resultaat verwerking, welke hyperlink is/was populier bij wie,...) de unieke sleutel.

 

In ons voorbeeld is er 1 dubbel e-mailadres aanwezig ([email protected]) en dit is gekoppeld aan de contactpersoon "Paul Jansens" van de  relatie "EmailGarage Gebruiker 3", alsook aan de relatie "EmailGarage Gebruiker 3".

 

Wanneer u de campagne probeert te verzenden krijgt u de melding "Er zijn dubbele e-mailadressen aanwezig, deze dienen eerst verwijderd te worden". U krijgt de keuze tussen "Ok" en "Details". De keuze "Terug" gaat de campagne niet verzenden, terwijl de keuze "Details" de emailadressen werklijst zal openen met een lijst van de e-mailadressen die dubbel zijn.

 

 

In deze werklijst kan u dan kiezen welk e-mailadres er dient verwijdert te worden. In ons voorbeeld verwijderen we de contactpersoon "Jansens" van de relatie "EmailGarage Gebruiker 3".

 

Ongeldige mailadressen

Na de controle op de dubbele e-mailadressen gebeurt er ook een controle op ongeldige adressen. Net zoals bij de vorige controle kan u nu opnieuw kiezen om  een selectie te zien van deze ongeldige adressen.

 

 

In ons voorbeeld heeft de relatie "EmailGarage Gebruiker 8" als mailadres "[email protected]". U kan dit e-mailadres verwijderen of aanpassen door de verbetering in de kolom "Mail adres" te typen of door op de knop <Verwijderen> te klikken. We voegen achteraan het e-mailadres de ".com" toe zodat we een geldig adres krijgen: "[email protected]".

 

Lege mailadressen

Er is een controle aanwezig die nagaat of er relaties of contactpersonen zijn gekoppeld met een leeg e-mailadres. Indien dit zo is dan krijgt u de vraag of u deze wilt aanpassen of verwijderen? Hierbij krijgt u de keuze of u deze gewoon wilt laten bestaan of wilt verwijderen. Wanneer u kiest om deze niet te verwijderen dan zullen deze zowiezo niet doorgestuurd worden naar EmailGarage. Ook hier kan u terug een lijst opvragen van de e-mailadressen die leeg zijn.

 

 

In ons voorbeeld is er maar 1 e-maildres leeg en dat is het e-mailadres van de relatie "EmailGarage gebruiker 4".

 

Uitschrijvingen

E-mailadressen die zich reeds uitgeschreven hebben op een bepaalde type campagne worden niet opgenomen in de lijst van e-mailadressen en zullen dus ook geen mail ontvangen. Dit is hier alleen voor de relatie "EmailGarage Gebruiker 5".

 

Campagne verzenden naar EmailGarage

 

Nadat al deze controles zijn doorlopen zal de campagne effectief worden doorgestuurd naar de FTP van EmailGarage, waar de campagnes dan zal opgepikt worden en ingelezen in de webinterface van EmailGarage. Hou er wel rekening mee dat de campagne naam, onderwerp van de mail, map, reply e-mail, van naam en van e-mail na verzending naar EmailGarage niet meer kunnen gewijzigd worden.

 

De relaties en contactpersonen die op dit moment aan de campagne gekoppeld zijn:

 

Relaties:

Relatienummer

Naam

E-mailadres

Wordt doorgestuurd?

Reden?

32558

EmailGarage Gebruiker 1

[email protected]

Ja

 

32559

EmailGarage Gebruiker 2

[email protected]

Ja

 

32560

EmailGarage Gebruiker 3

[email protected]

Ja

 

32561

Paul Jansens

[email protected]

Ja

 

32562

EmailGarage Gebruiker 4

 

Nee

Leeg mailadres

32563

EmailGarage Gebruiker 5

[email protected]

Nee

Uitgeschreven

32564

EmailGarage Gebruiker 6

[email protected]

Ja

 

32565

EmailGarage Gebruiker 7

[email protected]

Ja

 

32566

EmailGarage Gebruiker 8

[email protected]

Ja

 

 

Contactpersonen:

Relatie-nummer

Relatienaam

Contactpersoon naam

E-mailadres

Wordt doorgestuurd?

Reden?

32565

EmailGarage Gebruiker 7

An Peeters

[email protected]

Ja

 

 

Wanneer u dan kiest om de campagne effectief te verzenden naar EmailGarage zal deze via FTP doorgestuurd worden naar EmailGarage. Nadat het bestand  geupload is naar de FTP, spreken wij een webservice aan om het bestand te verwerken. De tijd die nodig is voor de verwerking hangt af van een aantal factoren. Het kan zijn dat het bestand onmiddelijk verwerkt wordt, maar het kan ook zijn dat dit enkele minuten duurt eer de campagne beschikbaar is in EmailGarage.

 

Indien de campagne niet onmiddelijk werd verwerkt kan u de status van deze campagne bij EmailGarage opvragen op een later tijdstip. Dit door op de knop <EmailGarage> te klikken en te kiezen voor "Status controle". Wanneer u de melding krijgt "Op de FTP zijn geen bestanden beschikbaar voor deze campagne.", dan is de campagne nog niet ingelezen in de webinterface van EmailGarage en dient u de controle op een later tijdstip nogmaals uit te voeren door de optie "Status Controle" te kiezen die achter de knop <EmailGarage> hangt.