Hyperlink

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer > Mailintegratie met EmailGarage >

Hyperlink

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het overzicht van de hyperlinks is enkel beschikbaar wanneer de resultaten gedownload zijn van EmailGarage, dit is wanneer de campagne de status  "Afgesloten" heeft. Een hyperlink kan gekoppeld worden aan een artikel, groep, soort of merk en dit om nog beter de resulaten te kunnen interpreteren. Door deze koppeling kan u achterhalen welke entiteiten er aanslaan bij uw publiek en welke het minder doen.

 

Hyperlink werklijst

 

Deze werklijst geeft u een overzicht van de hyperlinks die in deze campagne gebruikt zijn.

 

Hyperlink werklijst

 

Selectie

Via deze knop kan u een selectie maken.

Opvragen

Wanneer u op deze knop klikt dan krijgt u de volgende 4 keuzes:

Hyperlink: overzicht van de geselecteerde hyperlink.

Campagne: overzicht van de campagne waartoe deze hyperlink behoort.

URL: deze optie opent de webpagina waarnaar deze hyperlink verwijst.

Gekoppeld Item: gaat afhankelijk van de koppeling het bijhorende artikel, groep, soort of merk openen.

Wijzigen

Een bestaande hyperlink wijzigen.

Markeren

Markeren van regels in de grid.

Sluiten

Werklijst afsluiten.

 

Selecties

 

De selecties die mogelijk zijn op de hyperlink werklijst:

 

Hyperlink selectie

 

ID

Van een bepaalde ID tot een bepaalde ID weer geven.

Campagne

Selectie op de campagne.

Naam

Naam moet gelijk zijn aan/bevat/niet/...

URL

URL moet gelijk zijn aan/bevat/niet/...

Gekoppeld aan

Selectie op de type koppeling: artikel, groep, soort, merk of niet gekoppeld.

Artikel

Selectie op artikel dat gekoppeld is.

Groep

Selectie op groep dat gekoppeld is.

Merk

Selectie op merk dat gekoppeld is.

Soort

Selectie op soort dat gekoppeld is.

 

Hyperlink wijzigen

 

De gegevens die over een hyperlink bijgehouden worden:

 

 

ID

Unieke nummer in DBFACTw.

Naam

Naam van de hyperlink.

URL

URL die gekoppeld is aan de hyperlink.

Type koppeling

Niet gekoppeld, artikel, merk, groep of soort

Gekoppeld aan

Overeenkomstig artikel, merk, groep of soort