Emailadressen

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer > Mailintegratie met EmailGarage >

Emailadressen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De e-mailadressen die  gekoppeld worden aan een campagne, zijn in DBFACTw gekoppeld aan een relatie en/of een contactpersoon.

 

Emailadres werklijst

 

Deze werklijst geeft u een overzicht van de e-mailadressen die aan bepaalde campagne zijn gekoppeld.

 

 

Protip

Onderstaande velden zijn real-time informatie uit DBFACTw, dit heeft als gevolg dat wanneer u de e-mailadressen opvraagt van een campagne die reeds 5 maanden geleden verzonden is geweest, u mogelijks andere gegevens te zien krijgt dan die effectief verzonden zijn.

Straat

Postcode

Stad

Landcode

Bedrijfsnaam

Voornaam

Familienaam

Taal

Aanspreking

Geboortedatum

Telefoon

GSM

Fax

 

Protip

De e-mailadressen die een probleem vormen worden in het rood weergegeven in de grid (In de screenshot zijn dit de lijnen die in het vet zijn weergegeven).

Dit kan één van onderstaande problemen zijn:

Leeg mailadres

Dubbel mailadres

Uitgeschreven

Ongeldig mailadres

 

Protip

In de kolom "Mail adres" kan rechtstreeks het e-mailadres aangepast worden. Wanneer het gaat over een e-mailadres dat meer dan één keer aan de campagne gekoppeld is, dan zal de vraag gesteld worden om de selectie te herberekenen. Deze optie is enkel beschikbaar indien u de werklijst hebt opgestart vanop het campagne scherm.

Indien u een mail adres wijzigd met status "Ongeldig mailadres", dan zal de hieraan gekoppelde relatie of contactpersoon ook geupdate worden.

 

Selectie

Via deze knop kan u een selectie maken.

Opvragen

Wanneer u op deze knop klikt dan krijgt u de volgende 2 keuzes:

Campagne: overzicht van de campagne waaraan het e-mailadres is gekoppeld.

Relatie: relatie opvragen.

Markeren

Markeren van regels in de grid.

Verwijderen

Deze knop is alleen beschikbaar wanneer u vanop het campagnescherm kiest om de e-mailadressenwerklijst te tonen en

de campagne de status van de campagne gelijk is aan "Aangemaakt in DBFACTw" of "Doorgestuurd naar EmailGarage".

n EmailGarage".

Wanneer u op deze knop klikt krijgt u volgende keuzes:

Gemarkeerde lijnen: de gemarkeerde mailadressen zullen verwijderd worden, dit is het standaard DBFACTw gedrag.

Leeg en ongeldig: de lege en ongeldige mailadressen worden verwijderd, er wordt geen rekening gehouden met de gemarkeerde of de niet-gemarkeerde records.

Dubbel: de dubbele mailadressen worden op een zodanige manier bijgewerkt zodat elk mailadres maar 1 keer voorkomt. Het mailadres dat overblijft is het adres dat oorspronkelijk het eerst is toegevoegd aan de campagne.

Uitschrijvingen: alle mailadressen die uitgeschreven zijn op de type campagne die gekoppeld is aan de campagne zullen verwijderd worden, evenals de mailadressen die op "Alle Types" uitgeschreven zijn.

Synchronisatie

Via deze knop hebt u de mogelijkheid om het e-mailadres dat gekoppeld is aan de campagne te vervangen door het e-mailadres dat in de relatiefiche of de contactpersoonfiche staat. Het e-mailadres op de fiche dient hiervoor wel ingevuld te zijn.

Deze knop is alleen beschikbaar wanneer u vanop het campagnescherm kiest om de e-mailadressenwerklijst te tonen en

de campagne de status van de campagne gelijk is aan "Aangemaakt in DBFACTw" of op "Doorgestuurd naar EmailGarage".

Sluiten

Werklijst afsluiten.

 

Selecties

 

De selecties die mogelijk zijn op de emailadressen werklijst:

 

 

ID

Van een bepaalde ID tot een bepaalde ID weer geven.

Campagne

Selectie op de campagne.

Type campagne

Selectie op type campagne.

Mailadres status

Een mailadres kan volgende statussen hebben:

Indien de campagne reeds doorgestuurd is naar EmailGarage:

oIs niet doorgestuurd

oIs doorgestuurd

Indien de campagne nog dient verzonden te worden:

oZal niet doorgestuurd worden

oZal doorgestuurd worden

Reden status

Hier kan u een selectie maken op de reden waarom een mailadres niet doorgestuurd zal worden of niet is doorgestuurd.

Hierbij hebt u volgende mogelijkheden:

Leeg mailadres

Dubbel mailadres

Uitgeschreven

Ongeldig mailadres

Mail adres

E-mailadres moet gelijk zijn aan/bevat/niet/...

Gekoppeld aan

Relatie of contactpersoon

Relatie selectie

Mogelijkheid om een relatieselectie te gebruiken.

 

Overzicht mapping velden EmailGarage en DBFACTw

 

EmailGarage veld

Relatie

Contactpersoon

AddressCity

Plaats

Plaats

AddressCountryCode

"BE"

"BE"

AddressStreet

Adres

Adres

AddressZip

Postcode

Postcode

Birthday

Geboortedatum

Geboortedatum

CompanyName

Naam

Naam

Email

E-mail

E-mail

Fax

Fax

Fax

FirstName

Voornaam

Voornaam

Language

Taal

Taal (wordt overgenomen van de relatie)

LastName

Familienaam

Familienaam

MobilePhone

Telefoon 3

Telefoon 3

Salutation

Titel

Titel

Telephone

Telefoon 1

Telefoon 1

ExternalRef

"R"

"C"

ExternalRef2

Relatienummer

Contactpersoon ID