Resultaten

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer > Mailintegratie met EmailGarage >

Resultaten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nadat een campagne is afgesloten wilt u in DBFACTw een duidelijk overzicht krijgen van de resultaten. Wie heeft de mail geopend, wie heeft er op welke link geklikt, alsook of een mail gebounced is geweest (en om welke reden).

 

Resultaten werklijst

 

Deze werklijst geeft u een overzicht van de resultaten van een campagne.

 

 

Selectie

Via deze knop kan u een selectie maken.

Opvragen

Wanneer u op deze knop klikt dan krijgt u de volgende 4 keuzes:

Campagne: opent de bijhorende campagne.

Relatie: gaat de relatie openen waartoe een bepaald resultaat behoort.

Hyperlink: opent de gegevens van een hyperlink indien het gaat over een klik resultaat.

URL: deze optie opent de webpagina waarnaar deze hyperlink verwijst, indien het gaat over een klik resultaat.

Gekoppeld item: gaat afhankelijk van de koppeling het bijhorende artikel, groep, soort of merk openen, indien het om een klik resultaat gaat.

Wijzigen

Wanneer u op deze knop klikt dan krijgt u de volgende keuzes:

Globaal wijzigen: via deze optie kan u de gekoppelde relatie globaal gaan wijzigen.

Gebouncte adressen verwijderen: het mailadres zal van de gekoppelde relatiefiche of contactpersoon verwijderd worden (indien dit nog hetzelfde is).

Gebouncte adres wijzigen: hierbij het u de optie om het mailadres van de gekoppelde relatiefiche of contactpersoon te wijzigen.

Wanneer er een wijziging gebeurt op een mailadres dan zal die resultaat regel als verwerkt worden gezet.

Markeren

Markeren van regels in de grid.

Sluiten

Werklijst afsluiten.

 

Selecties

 

De selecties die mogelijk zijn op de resultaten werklijst:

 

 

ID

Van een bepaalde ID tot een bepaalde ID weer geven.

Campagne

Selectie op de campagne.

Gekoppeld aan

Relatie of contactpersoon

Mailadres

Mailadres moet gelijk zijn aan/bevat/niet/...

Actie

Geopend, Geklikt, Gebounced, Verzonden, Uitgeschreven

Naam URL

Naam URL moet gelijk zijn aan/bevat/niet/...

URL

URL moet gelijk zijn aan/bevat/niet/...

Bounce type

Hard, Soft, Spam

Volgende redenen genereren een soft bounce (meestal tijdelijk probleem):

mailbox van de ontvanger is vol;

mailserver van de ontvanger is niet bereikbaar door technische redenen.

Volgende redenen genereren een hard bounce (meestal permanent probleem):

het e-mailadres van de ontvanger bestaat niet meer;

de ontvangende mailserver weigert elke vorm van communicatie komende van uw adres of mailserver.

Hyperlink gekoppeld aan

Selectie op de type koppeling: artikel, groep, soort, merk of niet gekoppeld.

Artikel

Selectie op artikel dat gekoppeld is.

Groep

Selectie op groep dat gekoppeld is.

Merk

Selectie op merk dat gekoppeld is.

Soort

Selectie op soort dat gekoppeld is.

Type campagne

Selectie op de type campagne.

Datum

Datum waarop de mail geopend is, er op een link geklikt is, waneer de mail gebounced is en wanneer de mail verzonden is.

Verwerkt

Resultaat verwerkt of niet in DBFACTw.

Verwerkingsdatum

Datum waarop de verwerking is gebeurd in DBFACTw.

Relatie selectie

Mogelijkheid om een relatieselectie te gebruiken.