Campagne

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer > Mailintegratie met EmailGarage >

Campagne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een campagne is het belangrijkste onderdeel van de EmailGarage module.

In DBFACTw bestaat een campagne uit enkele gegevens van de campagne (naam van de campagne, onderwerp van de e-mail, plaats van de e-mail in de mapstructuur,...), de e-mailadressen waaraan de campagne gericht is, de hyperlinks die in de mail gebruikt worden (deze kunnen gekoppeld worden aan een artikel, merk, groep of soort voor verdere rapportage), de resultaten en uitschrijvingen en een type campagne (hieraan worden de uitschrijvingen gekoppeld over alle campagnes heen).

 

Campagne werklijst

 

Deze werklijst geeft u een overzicht van de  campagnes die gedefinieerd zijn in DBFACTw.

 

 

Selectie

Via deze knop kan u een selectie maken.

Nieuw

Aanmaken van een nieuwe campagne.

Dit kan op 3 manieren:

Nieuwe campagne: aanmaken van een nieuwe campagne zonder een selectie van e-mailadressen.

Exportwizard relaties: hierbij start u met het maken van een selectie van e-mailadressen die u wilt opnemen in de campagne. (Hiervoor dient u wel te beschikken over de module "Uitgebreid relatiebeheer".)

Campagne overnemen: u kan ook bepaalde gegevens (mapstructuur, van e-mail, van naam, reply e-mail, type campagne) overnemen van een reeds bestaande campagne. U hebt ook de mogelijkheid om de mailadressen mee over te nemen.

Opvragen

Wanneer u op deze knop klikt dan krijgt u de volgende 4 keuzes:

Campagne: overzicht van de geselecteerde campagne.

Mailadressen werklijst: overzicht van de e-mailadressen die gekoppeld zijn aan de geselecteerde campagne.

Resultaten werklijst: overzicht van de resultaten die gekoppeld zijn aan de geselecteerde campagne.

Hyperlink werklijst: overzicht van de hyperlinks die gekoppeld zijn aan de geselecteerde campagne.

Wijzigen

Toont het scherm waarbij u de campagne gegevens kan wijzigen.

Markeren

Markeren van regels in de grid.

Verwijderen

Verwijderen van een bestaande campagne, dit kan enkel indien de campagne nog niet is verzpnden naar EmailGarage.

Sluiten

Werklijst afsluiten.

 

Selecties

 

De selecties die mogelijk zijn op de campagne werklijst:

 

Campagne selectie

 

ID

Van een bepaalde ID tot een bepaalde ID weer geven.

Campagne naam

Naam moet gelijk zijn aan/bevat/niet/...

Onderwerp mail

Onderwerp moet gelijk zijn aan/bevat/niet/...

Map

Selectie op de map waarin de campagne zit.

Van e-mail

Van e-mailadres moet gelijk zijn aan/bevat/niet/...

Van naam

Van naam moet gelijk zijn aan/bevat/niet/...

Reply e-mail

Reply e-mailadres moet gelijk zijn aan/bevat/niet/...

Type campagne

Selectie op type campange die aan de campagne gekoppeld is.

Status

Status van de campagne:

Aangemaakt in DBFACTw

Doorgestuurd naar EmailGarage

Ingelezen in EmailGarage

Mail verzonden

Afsluiting gestuurd naar EmailGarage

Afgesloten

Afgesloten en uitschrijvingen verwerkt

Verwerkt

Verwerkingsstatus van de uitschrijvingen:

Verwerkt

Niet verwerkt

Creatiedatum

Tijdstip van creatie.

Verzonden naar EmailGarage

Tijdstip waarop de campagne is verzonden naar EmailGarage.

Ingelezen in EmailGarage

Tijdstip waarop de campagne verwerkt is in EmailGarage.

Afsluiting gestuurd

Tijdstip waarop de afsluiting van de campagne aangevraagd is bij EmailGarage.

Afgesloten

Tijdstip waarop de campagne is afgesloten in EmailGarage en de resultaten zijn gedownload in DBFACTw.

Afgesloten en verwerkt

Tijdstip waarop de campagne is afgesloten  in EmailGarage, de resultaten zijn gedownload in DBFACTw en de uitschrijvingen zijn verwerkt in DBFACTw.

Verzonden

Aantal mails verzonden.

Geopend

Aantal mails geopend.

Uniek geopend

Aantal mails die uniek geopend zijn.

Geklikt

Aantal mails waarin geklikt is.

Gebounced

Aantal mails gebounced.

Uitgeschreven

Aantal uitschrijvingen op die type campagne.

 

Campagne aanmaken of wijzigen

 

 

De gegevens die over een campagne worden bijgehouden:

 

Campagne Naam

Naam van de campagne. Deze dient uniek te zijn over alle campagnes heen.

Onderwerp mail

Onderwerp van de campagne.

Map

Wordt gebruikt om de campagnes te structureren.

Type campagne

Type campagne die aan deze campagne is gekoppeld.

Status

Status van de campagne:

Aangemaakt in DBFACTw

Doorgestuurd naar EmailGarage

Ingelezen in EmailGarage

Mail verzonden

Afsluiting gestuurd naar EmailGarage

Afgesloten

Afgesloten en uitschrijvingen verwerkt

Verwerkt

Verwerkingsstatus van de uitschrijvingen:

Verwerkt

Niet verwerkt

Reply e-mail

E-mailadres waar de replies van de klanten naar zullen teruggestuurd worden of reeds zijn gestuurd. Standaard wordt deze ingevuld door de waarde die u in de parameter modules hebt ingevuld.

Gebruiker

Wanneer u in deze combo een gebruiker selecteert dan zal het e-mailadres en de naam van deze gebruiker gekopieerd worden naar het "Van e-mail" en het "Van naam" veld.

Van naam

Naam van de persoon of bedrijf waaronder de mail wordt/is verzonden. Standaard wordt deze ingevuld door de waarde die u in de parameter modules hebt ingevuld.

Van e-mail

E-mailadres van waarop de mail wordt/is verzonden. Standaard wordt deze ingevuld door de waarde die u in de parameter modules hebt ingevuld.

Totalen

Deze tab biedt u een kort overzicht van de totaal resultaten van de campagne. Deze zijn pas beschikbaar na het ophalen van de resultaten van de campagne.

Verzonden: Aantal mails verzonden.

Geopend: Aantal mails geopend.

Geklikt: Aantal mails waarin geklikt is.

Gebounced: Aantal mails gebounced.

Uitgeschreven: Aantal uitschrijvingen op die type campagne.

Extra Info

 

ID

Unieke nummer in DBFACTw.

Creatiedatum

Tijdstip van creatie.

Verzonden naar EmailGarage

Tijdstip waarop de campagne is verzonden naar EmailGarage.

Ingelezen in EmailGarage

Tijdstip waarop de campagne verwerkt is in EmailGarage.

Afsluiting gestuurd

Tijdstip waarop de afsluiting van de campagne aangevraagd is bij EmailGarage.

Afgesloten

Tijdstip waarop de campagne is afgesloten in EmailGarage en de resultaten zijn gedownload in DBFACTw.

Afgesloten en verwerkt

Tijdstip waarop de campagne is afgesloten  in EmailGarage, de resultaten zijn gedownload in DBFACTw en de uitschrijvingen zijn verwerkt in DBFACTw.

 

Knoppen

 

EmailGarage

Wanneer op de knop EmailGarage klikt krijgt u verschillende opties, bepaalde opties zijn alleen zichtbaar bij een bepaalde status.

Campagne verzenden: de campagne zal doorgestuurd worden naar EmailGarage. (alleen bij status "Aangemaakt in DBFACTw").

Status controle: controleer de status van deze campagne bij EmailGarage. (alleen bij status "Ingelezen in EmailGarage" en "Afsluiting gestuurd naar EmailGarage")

Mailadressen updaten: wanneer u de mailadressen of de gegevens die hieraan gekoppeld zijn, na het verzenden naar EmailGarage, nog hebt aangepast kan u deze opnieuw laten doorsturen. (alleen bij status "Ingelezen in EmailGarage")

Campagne afsluiten: via deze optie dient u de campagne af te sluiten bij EmailGarage. (alleen bij status: "Mail verzonden")

EmailGarage Website: deze optie brengt u naar EmailGarage website. Deze optie is altijd beschikbaar.

E-mailadressen

Afhankelijk van de status van de campagne krijgt deze knop een extra functionaliteit.

Indien de status van de campagne "Aangemaakt in DBFACTw" of "Ingelezen in EmailGarage" is dan krijgt u de keuze tussen "Opvragen" en "Toevoegen".

In alle andere gevallen wordt standaard de mailadressen werklijst geopend.

Hyperlinks

Geeft een overzicht van de hyperlinks die in de mail gebruikt werden.

Resultaten

Wanneer de status van de campagne "Afgesloten" is dan krijgt u de mogelijkheid om te kiezen tussen:

Resultaten werklijst: hiermee opent u de werklijst die een overzicht geeft van de resultaten van deze campagne;

Uitschrijvingen verwerken: de uitschrijvingen worden verwerkt.

Indien u eenmaal de uitschrijvingen verwerkt hebt zal deze optie verdwijnen en zal standaard de resultatenwerklijst opgestart worden.

Opslaan

Campagne opslaan.

Sluiten

Campagne scherm afsluiten.