E-mailen in DBFACTw

Navigation:  Basis >

E-mailen in DBFACTw

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vanaf DBFACTw versie 2.5 is het e-mailsysteem grondig aangepast. De grootste verandering is de mogelijkheid tot het versturen van e-mails in HTML-formaat. Ook het versturen van e-mails via SMTP, wat vroeger al gebruikt werd bij het versturen van herinneringen en leveringstijdbewaking, kan nu als standaard e-mailsysteem worden gebruikt.

 

In deze handleiding vindt U een overzicht van de te gebruiken systemen met hun voor- en nadelen, evenals de beschikbare instellingen en functies.

 

LET OP:

Door een aanpassing van Microsoft in Office 2003 wordt het veld 'AAN' leeggelaten indien een mail wordt verstuurd door een extern programma en op voorwaarde dat het gebruikte emailadres voorkomt in de auto-aanvullijst van Outlook. Probleem werd aangepast door altijd via het Outlook-object een controle van de naam te laten doen wat wel als resultaat heeft dat Outlook altijd een melding gaat geven dat een programma Outlook aan het gebruiken is. Vanaf versie 2.5 kan die melding worden opgevangen door in de stationsinstellingen te opteren voor Outlook zonder waarschuwing.