Elektronisch versturen van documenten

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Outbound > e-Invoice outbound - Mail >

Elektronisch versturen van documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via Direct-menu 1313 (Versturen e-Invoices) kan de lijst berekend worden van alle e-Invoices die verstuurd kunnen worden. Per factuur en creditnota wordt bijgehouden of deze reeds elektronisch is doorgestuurd.

 

In de lijst gaan alleen facturen en creditnota’s komen te staan die nog niet elektronisch verstuurd zijn én alleen die van klanten waarvan de status op ‘Toegestaan’ staat. De lijst berekenen gebeurt via de button <Alles ophalen>

 

 

In de grid kan u direct een aantal documentgegevens terugvinden. In de kolom ‘E-mailadres’ staat het e-mailadres naar waar de e-invoice zal verstuurd worden.

Regels die in het rood worden weergegeven zijn regels waarvan het e-mailadres ontbreekt. Op deze manier kan u via F12 de relatiegegevens opvragen en desnoods aanpassen. Door vervolgens opnieuw op <Alles ophalen> te klikken worden de gevevens vernieuwd.

Onderaan links ziet u het aantal e-Invoices die verstuurd kunnen worden. Er wordt ook een melding gemaakt van e-Invoices met een datum in de toekomst. U kan e-Invoices met een datum in de toekomst versturen, maar u moet hiervoor bevestigen.

De te versturen e-Invoices kunnen ook per relatie worden opgevraagd door linksbovenaan de relatie in te geven.

Versturen van de e-Invoices  gebeurt via de button <Doorsturen>. Alle gemarkeerde documenten worden eerst digitaal ondertekend en vervolgens stuk per stuk doorgemaild.

Nadat een document succesvol is doorgemaild wordt deze gemarkeerd als zijnde ‘elektronisch verstuurd’.

Hieronder een voorbeeld van de verstuurde e-mail.