Elektronisch doorsturen van documenten

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Outbound > Certipost - Outbound > Flow CertiPost - Outbound >

Elektronisch doorsturen van documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nadat een klant is ingeschreven en deze inschrijving is bevestigd,  kan een elektronisch document van deze klant doorgestuurd worden.

Via Direct-menu 1313 (Versturen e-Invoices) kan de lijst berekend worden van alle documenten die verstuurd kunnen worden. Per factuur en creditnota wordt bijgehouden of deze reeds elektronisch is doorgestuurd.

In de lijst gaan alleen facturen en creditnota’s komen te staan die nog niet elektronisch verstuurd zijn én alleen die van klanten waarvan de status op ‘Toegewezen, doorgegeven aan Certipost’ staat. De lijst berekenen gebeurt via de button <Alles ophalen>

De te versturen facturen/creditnota’s kunnen ook per relatie worden opgevraagd door linksbovenaan de relatie in te geven.

Versturen van de documenten gebeurt via de button <Doorsturen>. Alle gemarkeerde documenten worden eerst digitaal ondertekend en vervolgens stuk per stuk doorgestuurd.

Nadat een document succesvol is doorgestuurd wordt deze gemarkeerd als zijnde ‘elektronisch verstuurd’.

Wie en wanneer een elektronisch document heeft doorgestuurd wordt op de achtergrond gelogd.

In CertiOne kan het doorgestuurde document worden bekeken :

 

De klant voor wie het document is gaat vervolgens een e-mail ontvangen met daarin de melding dat hij een nieuw elektronisch document heeft ontvangen :

Als in DBFACTw een nieuwe factuur of creditnota wordt aangemaakt voor een klant die zijn/haar documenten elektronisch wenst te ontvangen dan wordt bij het afsluiten van het document hiervan melding gegeven :

Als een document elektronisch te versturen is, verschijnt de tekst ‘Elektronisch te versturen’ én de optie ‘Factuur afdrukken’ of ‘Creditnota afdrukken’ wordt automatisch uitgezet.

Ook in het ‘Selectie output’-scherm wordt nogmaals een vermelding gemaakt :

Het is natuurlijk niet verboden om een factuur/creditnota af te drukken als deze elektronisch moet worden verstuurd. Het wel of niet op papier afdrukken van het document beïnvloedt nooit de instelling dat een document elektronisch is doorgestuurd. Het is ook NIET zo dat als een document is afgedrukt dat deze niet meer elektronisch door te sturen is.

In de factuurwerklijst kan trouwens altijd bekeken worden of een factuur/creditnota elektronisch verstuurd is via de kolom ‘Elektronisch verstuurd’, welke voorzien is.

In het selectiescherm van deze werklijst kan ook op dit veld gefilterd worden.

Te gebruiken lay-out

De mogelijkheid is voorzien om een specifieke layout in ste stellen voor de e-Invoicing.

Deze kan u instellen via 1/5/1/4 (direct menu 11), bij het veld ‘Rapport elektronisch doorsturen’.