een sjabloon in Word aanmaken ?

Navigation:  FAQ > Hoe kan ik...? >

een sjabloon in Word aanmaken ?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dit document begeleidt u bij het maken van sjablonen in Word 2000 . Het is noodzakelijk dat u enige voorkennis heeft in het werken met Word 2000.

 

Sjablonen  worden gebruikt om aan de hand van een vast stramien snel een document op te maken. De sjablonen die u hier leert aanmaken maken gebruik van gegevens die in DBFACT worden bijgehouden en die automatisch op de juiste plaats zullen worden gezet. De velden die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn:

 

Naam relatie

Naam relatie 2de gebruik

Contactpersoon 1

Contactpersoon 2

Adres

Adresregel 2

Postcode & Plaats

Land

BTW nummer

Banknummer

Telefoonnummer

Telefoonnummer 2

Telefoonnummer 3

Faxnummer

Emailadres  

Bankrekeningnummer

Rekening Courant saldo

Paswoord vermeld op de relatiefiche

Vertegenwoordiger vermeld op de relatiefiche

 

 

We gaan systematisch te werken en zullen de stappen één na één beschrijven:

 

1.Open een bestaand Word-document, dit kan bijvoorbeeld uw basislayout zijn voor het versturen van een fax.

2.Zet de muiscursor op de plaats waar het veld moet komen. In Microsoft Word 2000 kan u ergens willekeurig in een document een cursor plaatsen door te dubbelklikken op die plaats.

3.Kies in het menu Invoegen/Insert voor Veld/Field

 

Indien u werkt met Microsoft Office 2003

 

4. Kies in het venster in de linkerkolom voor Macrobutton en in de kolom van de Macro namen/Macro name kiest u de eerste in de lijst.

5. Bovenaan in het veld Tekst weergeven/Display text geeft u de naam in die het veld moet krijgen, bijvoorbeeld straat of naam (zie lijst onder punt 8)

6. Klik op OK en het veld verschijnt op het scherm.

7. Klik éénmaal op het veld en kies in het menu Invoegen/Insert voor Bladwijzer/Bookmark.µ

8. Vervolgens geven we een naam aan de bladwijzer. Kies uit de namen die U onderaan kan terugvinden. (OPGELET : Deze namen moeten exact worden            overgenomen. Gebruik géén hoofdletters of spaties in de namen.)

9. Kies voor ‘Toevoegen / Add’ en keer terug naar het document. Deze stappen moet u herhalen voor elk veld dat moet worden toegevoegd.

 

Indien u werkt met Microsoft Office XP of lager

 

4. Nadat u uw keuze heeft gemaakt ziet u onderaan macrobutton staan. Voeg hier het woordje NoMacro aan toe, let op de hoofdletters.

5. Tussen haakjes plaats je de naam die het veld moet krijgen, bijvoorbeeld 'straat' of 'naam' (zie lijst onder punt 8). De tekst ziet er dan als volgt uit: MACROBUTTON NoMacro (adres)

 

Opgelet ! Vergeet de spatie tussen MACROBUTTON en NoMacro en tussen NoMacro en (…) niet

 

6. Klik op OK en het veld verschijnt op het scherm.

7. Selecteer deze tekst tussen haakjes door er éénmaal op te klikken.die tussen haakjes staat en kies in het menu ‘Invoegen / Insert’ voor ‘Bladwijzer / Bookmark’

8. Vervolgens geven we een naam aan de bladwijzer. Kies uit de namen die U onderaan kan terugvinden. (OPGELET : Deze namen moeten exact worden overgenomen. Gebruik géén hoofdletters of spaties in de namen.)

9. Kies voor ‘Toevoegen / Add’ en keer terug naar het document. Deze stappen moet u herhalen voor elk veld dat moet worden toegevoegd

 

Beschikbare Velden:

 

naam: Naam van de relatie

naam2: idem als naam, maar voor 2de gebruik in sjabloon

contactpersoon1: Eerste contactpersoon

contactpersoon2: Idem als contactpersoon1, voor 2de gebruik in sjabloon

adres: Adres

adres2: 2de adres-regel

postplaats: Postcode en plaats na mekaar afgedrukt

land: Land

btwnummer: BTW nummer

telefoon: Telefoonnummer

telefoon2: Telefoonnummer 2

telefoon3: Telefoonnummer 3

fax: Faxnummer

email: Emailadres

number: Relatienummer

banknumber: Bankrekeningnummer

saldorc: Saldo rekening Courant van de reeds vervallen documenten

password: Het paswoord vermeld op de relatiefiche onder tab <extra>

representative: Vertegenwoordiger vermeld op de relatiefiche

 

10. Sla het document op door in het menu ‘Bestand / File’ te kiezen voor ‘Opslaan Als / Save As’ . Selecteer dan onderaan in het venster de optie opslaan als: Documentsjabloon (*.dot).