Een artikel zoeken

Navigation:  Basis > Het artikel >

Een artikel zoeken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Wanneer u F7 drukt kunt u een artikel opvragen via een artikelzoekscherm.

 

1.        Het opvragen van een artikel via de functie F7

 

Als u in DBFACTw een artikel wilt opvragen om het te wijzigen of om er informatie over op te vragen dan doet u dit best via de functietoets F7. Wanneer u F7 drukt, krijgt u volgend scherm te zien:

 

 

Via de "gepatenteerde" supersearchfunctie kunt u in dit veld elke mogelijke code of waarde meegeven om te zoeken naar de juiste artikelen. Het is een typisch kenmerk in DBFACTw dat u niet verplicht bent om eerst aan te duiden via welke code of referentie u wilt zoeken. Het systeem zal het artikel altijd terugvinden als het als een code bestaat in één van de volgende codes:

 

artikelnummer

volgnummer

referentie leverancier

stuknummer

artikel barcodes (de zgn artbarc)

artikelcode

ean-artikelcode

omschrijving

 

De zoekmethode en de volgorde van zoeken wordt aangepast in veranderen variabelen. Dit zorgt niet alleen voor optimaal zoeken maar zal er tevens voor zorgen dat bepaalde velden voorrang krijgen op andere. In sommige gevallen kan het zijn dat het systeem niet verder doorzoekt. Als DBFACTw een aantal artikelen heeft gevonden die voldoen aan de ingegeven criteria dan zal het systeem stoppen met zoeken. Met andere woorden: een set karakters die in het volgnummer voorkomen zullen voorrang hebben op een stukje uit de omschrijving van een artikel. Het systeem zoekt dus met stoppen op de code.

 

Het voordeel van deze supersearch is dan weer dat u niet verplicht bent om naar een bepaald veld te gaan. Dit brengt mee dat je dus aan de kassa bij de verkoop niet eerst naar een bepaald veld moet of een bepaalde code moet ingeven om een barcode of artikelcode te scannen. Met ander woorden: u scant de op de verpakking gedrukte barcodes, de eigen barcode (ean-artikelcode) en geeft bijvoorbeeld het modelnummer door elkaar in. Het systeem kan hier perfect mee overweg.

 

In extreme gevallen kunt u zoeken in de prijzen om een artikel op te zoeken.

 

Het zoeken kan op omschrijving gebeuren waarbij u gebruik kunt maken van maximaal 2 stukjes van de omschrijving die u kunt ingeven in de supersearch. Het eerste stukje moet minimum 3 karakters zijn om te kunnen zoeken.

 

Het resultaat en het aantal weer te geven artikelen kan worden beïnvloed via de veranderen variabelen waar u ondermeer instelt wat het maximaal aantal artikelen mag zijn in de query, dus bij het zoeken.

 

2.        Het resultaat van uw opzoeking in de grid

 

Eens het systeem de artikelen heeft gevonden, worden deze in een grid in DBFACTw getoond en zien we onderaan de grid een aantal extra buttons staan die ons een schat aan informatie bezorgen, nog voor we de artikelfiche moeten openen, nog voor we de effectieve verkoop kunnen realiseren.

 

 

Dit is een voorbeeld van een grid. In uw systeem kan deze er lichtjes anders uitzien omdat u de kolommen zowel qua positie als qua grootte kunt aanpassen naar eigen behoeftes. De aanpassingen worden dan bewaard per gebruiker.

 

In deze opzoeking hebben we alle artikelen waarin DIGITAL voorkomt ingegeven. De beperking van het aantal weer te geven artikelen staat hier ingesteld op 200.

Laat ons alle buttons die we ter beschikking hebben in detail bespreken.

 

Protip

De optie "Toon volgnr ipv artikelnummer in zoeklijst" in de Veranderen Variabelen-Artikelen-Zoek past uw grid aan van artikelnummer naar volgnummer.

 

3.        De verschillende functies in de artikelgrid

 

Zoeken:

Via deze button komt u terug terecht in het zoekscherm en kunt u een nieuwe opzoeking verrichten

Beheer:

Via deze knop gaat u rechtsreeks naar de artikelfiche waar u alle gegevens ter beschikking heeft en waar de gegevens kunnen worden gewijzigd voor zover u daar de rechten toe heeft.

Prijs/Stock:

Via deze button kunt u verschillende dingen gaan opzoeken die te maken hebben met dit onderwerp. Alle prijzen van het geselecteerde artikel, de voorraden, een voorstel tot bestelling, lijst van de samenstellingen of assemblages van dit artikel

 

Protip

U kunt nu ook via de button 'Prijs/Stock' de optie 'wijzigen stock' selecteren. Op deze manier kan men heel snel stockwijzigingen doorvoeren van de artikelen in de grid.

 

Protip

Bij de artikelselectie kunt u door te drukken op de button 'Prijs/Stock' en te kiezen voor 'prijzen' aanduiden of u wenst dat DBFACTw voor de actieve gebruiker onthoud of de bedragen van de kosten altijd moeten inbegrepen zijn.

 

Filter:

Het gebruik van de filter hebben we reeds gezien bij de relatiegrid en we gebruiken hier deze functie ongeveer op dezelfde manier. Stel dat we willen weten van een bepaald soort artikel wat ervan op voorraad is en wat daarvan in backorder klant staat omdat we willen zien wat er kan uitgeleverd worden. Na selectie van ons artikel "dbfactw" zien we een lijst in de grid die we nu willen filteren "Alleen op Stock" . De toegepaste filter wordt bovenaan in de titelbar geplaatst. We kunnen vervolgens opnieuw de filter oproepen en kiezen voor "Backorder Klant". De gefilterde lijst wordt opnieuw verder gefilterd en we krijgen een nieuwe selectie. Als u nu opnieuw de volledige lijst van de artikelen wil opvragen, kies dan voor compleet en u ziet de volledige lijst terug.

De mogelijkheid bestaat om de gegevens die worden getoond in de artikelgrid te combineren met gegevens uit het relatiebestand. Op die manier krijgen we meer filtermogelijkheden. Twee werkwijzes zijn mogelijk.

 


1.

Vanuit de artikelgrid kiezen we Historieken en kiezen we vervolgens Relatie Selecteren. We kiezen een relatie en komen terug in de artikelgrid terecht. Als u nu kiest voor filter dan ziet u dat een aantal filters zijn toegevoegd, specifiek relatiegericht.

 


2.

Als u vanuit een document vertrekt en terecht komt in de artikelgrid dan weet het systeem dat u een klant heeft geselecteerd. U hoeft dus niet meer via Historieken te gaan. Zolang u in de grid van het artikel blijft en zolang u blijft verder zoeken in de artikelen onthoudt het systeem dat u met deze relatie bezig bent.

 

Backorders:

Onder de button backorders vinden we een overzicht van de backorders klant, leverancier, reservaties en consignaties. Deze gegevens worden slechts zichtbaar als de corresponderende module is geactiveerd.

 

Historieken:

Zoals u het gewoon bent van DBFACTw kunt u ook hier een waaier van mogelijkheden gebuiken om informatie op te vragen over allerlei aspecten van de verkoop van uw artikelen. Laten we de verschillende mogelijkheden even in detail bekijken.

Recepties: Vraag een overzicht op van de recepties van dit artikel. U heeft meteen zicht op de laatste keer wanneer dit artikel is geleverd.

Verkoop: Aan wie heb ik dit artikel verkocht? Op welke facturen en in combinatie met wat? U kan éénvoudig inzoomen op uw document.

Relatie selecteren: Selecteer via deze functie een relatie om nog meer historieken te krijgen.

Stockmutaties: Mutaties van het geselecteerde artikel weergeven.

Jaaromzet/aantal: Rotatie en populariteit van een artikel.

Leveringen: Niet alleen op basis van verkochte artikelen maar ook op basis van leveringen.

Servicerapporten: Op welke servicerapporten staat dit artikel.

Offertes: Op welke offertes staat dit artikel.

Gekoppeld aan helpdeskcase: Aan welke case's is dit artikel gekoppeld.

 

Extra's:

Extra informatie van het geslecteerde artikel.

Status:

Consulteer en wijzig hier de status van het geslecteerde artikel

Online Info:

Wanneer u alle instellingen correct hebt ingevoerd dan kunt u mits gebruik te maken van deze button de online voorraadsituatie en prijs raadplegen van uw leverancier.