Een productie-artikel aanmaken

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Mini-productie >

Een productie-artikel aanmaken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Een productie artikel aanmaken

 

Een productie artikel wordt aangemaakt op precies dezelfde manier gelijk we een samengesteld of assemblage artikel aanmaken in DBFACTw.

We mogen enkel niet vergeten om de optie Productie aan te vinken op het tabblad Samengesteld. (zoals hieronder beschreven)

 

 

Nadat we ons productie artikel hebben aangemaakt kunnen we deze gaan doorsturen om effectief te produceren.

Laat ons dit proces even van naderbij bekijken...

 

We onderscheiden twee eenvoudige stappen in de productie:

 

1.Een productieopdracht starten: de 'onderdelen' worden uit stock genomen

2.De productieopdracht recepteren: de stock van de geproduceerde artikelen wordt nu bijgewerkt.