E-mailen

Navigation:  Starten met DBFACTw > Output >

E-mailen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien we op deze button klikken wordt er van ons document, onze lijst of historiek automatisch een PDF-document aangemaakt en als bijlage gekoppeld aan onze email die we wensen te verzenden.

 

Indien er een emailadres is gekoppeld (of meerdere) aan deze relatie dan wordt er een overzicht gegeven van deze adressen en kan u de gewenste selecteren. indien u een ander emailadres wenst te gebruiken dan kan dit uiteraard ook. Nadat u deze selectie hebt gedaan komt u automatisch terecht in een gestart emailbericht, zoals hieronder...

 

 

U ziet dat alle standaard opties én nog veel meer zijn voorzien in dit scherm...

 

We bespreken nog even de onderste rij buttons:

 

Verzenden:

Deze mogelijkheid spreekt voor zich...

Artikel foto/bijlage:

Via deze optie kunnen we een artikel vanuit DBFACT ingeven en alle bijlagen (als deze er zijn) meesturen met dit emailbericht. Dit kan interessant zijn als u bvb snel een afbeelding van een product uit uw gamma wenst door te mailen naar uw klant.

Document foto/bijlagen:

Indien we hier op drukken dan controleert DBFACT ons document (aangemaakte PDF) die wordt meegestuurd op aanwezigheid van artikelen die foto's of bijlagen bevatten en geeft vervolgens een overzicht weer van deze, waarop u kan aanduiden welke er worden meegestuurd. Is heel interessant als u bvb een prijsofferte doormailt naar uw klant waarop artikelen staan waarvan u bvb snel de technische fiche wenst mee te sturen.

Sluiten:

Spreekt voor zich

 

Nadat u op verzenden hebt gedrukt gedraagt DBFACT zoals verder ingesteld.

 

Protip

Vanaf DBFACT versie 2.5 is het e-mailsysteem grondig aangepast. De grootste verandering is de mogelijkheid tot het versturen van e-mails in HTML-formaat. Ook het versturen van e-mails via SMTP, wat vroeger al gebruikt werd bij het versturen van herinneringen en leveringstijdbewaking, kan nu als standaard e-mailsysteem worden gebruikt.