E-mailbevestigingen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Outbound > e-Invoice outbound - Mail > Instellingen >

E-mailbevestigingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De e-mail die zal worden verstuurd naar de klant is volledig zelf op te stellen. Hiervoor is gebruik gemaakt van het bekende systeem van de e-mailbevestigingen.

 

In het scherm van de e-mailbevestigingen (direct menu 14) kiest u documenttype ‘e-Invoice: outbound’.

 

Er zijn verschillende variabelen voorzien welke kunnen toegevoegd aan de tekst, zoals documenttype en documentnummer, naam contactpersoon, bedrag en valuta document, referentie, ...

 

 

U kan ook extra bijlagen koppelen aan de bevestiging. Als u bv. nog een extra PDF-document wenst mee te sturen met de e-mail.