Dynamiek en controle in inventaris

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Inventarisprocedure > Inventaris controle >

Dynamiek en controle in inventaris

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een belangrijk gegeven is dat de inventarisprocedure ondertussen verderwerken toelaat.

 

 

De  "Alfa-fout"

 

Een Alfa-fout, ook Type I-fout genoemd. Men komt uit de procedure tot de conclusie dat de stock eigenlijk correct is, terwijl dit in realiteit niet het geval blijkt te zijn.

 

Tijdstip

DBFACTw stock

Geteld of gescand

Reële situatie

Start met situatie DBFACTw verkeerd tov stock

5

-

4

De stock wordt in de procedure geteld

5

4

4

Daarna wordt een verkoop gerealiseerd (kasverkoop bv.)

4

4

3

De magazijnverantwoordelijke controleert de situatie en ziet dat het aantal gescand overeenkomt met het aantal dat DBFACTw registreert. Je zou hier dus kunnen afleiden dat de stock correct is, terwijl dit niet het geval is.

4

4

3

 

 

De  "Beta-fout"

 

Een beta-fout, ook type II-fout genoemd: we komen uit de procedure tot de conclusie dat er wellicht een fout is, maar eigenlijk blijkt dit in de realiteit zelfs niet te zijn.

 

Tijdstip

DBFACTw stock

Geteld of gescand

Reële situatie

Start  met correctie situatie

5

-

5

De stock wordt in de procedure geteld

5

5

5

Receptie van enkele goederen (3 stuks)

8

5

8

Zonder na te kijken of er ondertussen stockbewegingen gebeurd zijn, denken we dat de stock verkeerd is, en corrigeren we -3

8 – 3 = 5

5

8

 

 

Opmerking: we mogen deze afwijkingen niet dramatiseren. Immers, de kans dat ze zich voordoen blijft uitermate klein. De enige bepalende factor daarin is de tijd tussen opname en controle. Als u bovendien regelmatig inventarisprocedures inlast, is de kans dat heel toevallig dezelfde fout de volgende keer voorkomt, nagenoeg onbestaand. U zult daarom, na meerdere inventarisprocedures, heel snel uw stock accurater kunnen bijhouden dan u ooit heeft kunnen dromen.

 

  Klungelalarm

Het is wellicht duidelijk dat de tussentijdse inventarisprocedure heel snel kan verlopen, maar de enige achillespees blijft het feit dat ondertussen andere stockbewegingen de situatie kunnen doen wijzigen ten opzichte van de opname. Enkele tips:

Houd het tijdstip tussen opname van de stock en de controle in DBFACTw zo kort mogelijk. Zo zal het aantal artikelen met stockbewegingen tot een minimum herleid zijn

Het is beter van meerdere inventarisprocedures te maken met kleinere artikelselecties, dan één grote procedure op te starten. Uiteindelijk zullen verkeerde interpretaties door de meerdere procedures afgevlakt worden door positieve en negatieve correcties over het jaar.