Documenttype

Navigation:  Configureren > Afdrukken configureren > Layout documenten >

Documenttype

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Net als bij de documentomschrijvingen vindt u hier alle mogelijke documenttypen, maar hier kunnen andere instellingen ingesteld worden voor dat type document.

 

Bij bestandsnaam  staat de naam van type document. Deze naam wordt binnen het programma gebruikt om het betreffende document af te drukken. Gelieve deze naam niet aan te passen.

 

"Meervoudige Printers"  is momenteel nog niet actief. De mogelijkheid zal later bestaan om meerdere exemplaren van een document op verschillende  printers af te drukken.

 

De taal  van een document is van toepassing indien er geen taal vanuit een document is ingesteld. Dit zal zelden of nooit het geval zijnn en is eerder een beveiliging.

 

 

Wat nu volgt is interessanter :

Het kan zijn dat u een speciale layout van een document wil hebben om door te faxen en te e-mailen. Bijvoorbeeld een layout zonder hoofding om af te drukken op de printer en een layout met een hoofding ingewerkt om door te faxen. Dit kan nuttig zijn als u met voorbedrukt papier  werkt. Als u dan een document doorfaxt of e-mailt dan wordt de hoofding (met de firmagegevens) niet meegestuurd.

 

De bestanden staan op de harde schijf in de map "/ReportBon/".

 

Rapport printer :  hierin staat de naam van het rapport om af te drukken. Normaal gezien hoeft u hier nooit iets aan te passen, maar u kan het rapport ipv. bvb. "factuur.rpt" ook anders noemen. Vergeet dan wel niet het bestand op de harde schijf te hernoemen naar deze nieuwe ingeven naam.

 

Rapport fax :  hierin staat de naam van het rapport om door te faxen. Indien u een specifieke layout wil om een document door te faxen dan geeft u hier de naam in van het nieuwe rapport, bvb. "FactuurFax.rpt".

 

Rapport e-mail :  hierin staat de naam van het rapport om door te e-mailen. Indien u een specifieke layout wil om een document door te e-mailen dan geeft u hier de naam in van het nieuwe rapport, bvb. "FactuurMail.rpt"