Werken met disconto en kredietbeperking?

Navigation:  FAQ > Hoe kan ik...? >

Werken met disconto en kredietbeperking?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Maak een betalingsvoorwaarde aan in File Beheer/Boekhoudingsbestanden/Betalingsvoorwaarden waarbij u het discontopercentage meegeeft. U kan eventueel ook een percentage meegeven voor de kredietbeperking.

 

In Veranderen Variabelen/ kan u vervolgens het aantal dagen voor disconto meegeven. Dit is het aantal dagen waarmee rekening wordt gehouden bij het verwerken van een disconto.

 

De lay-out van uw factuur dient zeker te zijn aangepast omdat anders het systeem sowieso kredietbeperking rekent op het totaal van de factuur maar daar via de lay-out geen aanduiding over geeft. Voor het aanpassen van de lay-out verwijzen we u naar Aanpassen lay-out en documenten.

 

Indien alles nu is verwerkt zoals het hoort dan kan u een factuur afdrukken met volgende zaken standaard vermeld:

 

Het bedrag te betalen binnen de x dagen
Het bedrag dat mag afgetrokken worden indien betaald binnen de x dagen
Het bedrag te betalen voor de vervaldag
Het bedrag dat als supplement wordt gerekend indien niet betaald op de vervaldag
Het totaal factuurbedrag indien niet betaald op de vervaldag
De respectievelijke data voor disconto en vervaldag