De Toolbar

Navigation:  Basis > E-mailen in DBFACTw > Hoe alles instellen? > Versturen van een e-mail >

De Toolbar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Nieuw :

Maakt de e-mail leeg

Openen :

Opent een bestaand htm-bestand

Browse :

Hiermee kan een URL ingegeven worden

Kopiëren:

Spreekt voor zich

Plakken:

Spreekt voor zich

Knippen

Spreekt voor zich

Achtergrondkleur instellen:

Door middel van deze button kan je de achtergrondkleur van je email instellen

Achtergrondafbeelding instellen:

Wens je een achtergrondafbeelding te gebruiken kan je dit hier instellen

Afbeelding invoegen:

Je kan middels deze button ook een afbeelding invoegen

Weblink toevoegen (e-mail, URL, FTP, ...):

Spreekt voor zich

Briefpapier:

Dit briefpapier wordt gehaald uit het Office pakket, indien niet geïnstalleerd wordt deze functie uitgeschakeld.

E-mail handtekening:

In het e-mail bericht kan u nog steeds een e-mailhandtekening toevoegen. als u hier op klikt komt er een lijst met de beschikbare handtekeningen te voorschijn, ingesteld per gebruiker.