Detail afdruk transacties

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits > Credit transactie (historiek) > Credits historiek werklijst >

Detail afdruk transacties

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aangezien deze werklijst ook gebruikt wordt om te rapporteren naar de klant, zijn hier extra gegevens ter beschikking gesteld. Per type document wordt aangeduid welke (extra) informatie ter beschikking staat.

 

Voor alle documenten wordt het documentnummer en de relatie weerhouden. Daarnaast worden een aantal extra velden beschikbaar gesteld voor afdruk.

 

Factuur / levering / kasverkopen

 

Referentie

De referentie van het document

Vervaldatum

De vervaldatum

Leveringsadres

Het leveringsadres indien gekend

 

Servicerapporten

 

 

Probleemomschrijving

Het probleem zoals beschreven op het servicerapport

Analyse

De analyse bevat meestal de oplossing hoe het probleem afgewerkt werd

 

 

Helpdesk Cases

 

Probleem

De omschrijving van het probleem

Oplossing

De vermelde oplossing in de helpdesk case

 

Inschrijving event

 

Evenement

Het evenement waarvoor gekozen werd

Datum

Datum van uitvoering