De stock tellen met DBFACT?

Navigation:  FAQ > Hoe kan ik...? >

De stock tellen met DBFACT?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Binnen DBFACT hebben we een aantal functies voorzien om het tellen van de voorraad te vergemakkelijken. De eenvoudigste en meest complete manier om dit te doen is gebruik te maken van de functie Werklijst Stock die je vindt onder Artikelen/Stockbeheer/Werklijst Stock (5.9.F.)

 

Selecteer vooreerst welke werklijst u wilt gebruiken. U kunt namelijk bij een nieuwe lijst deze lijst opslaan en later verder bewerken. U hebt aldus een bevroren situatie op een bepaald ogenblik.

In dit zelfde scherm kiest u nu voor een bepaalde stocklijst. U al zien dat u een lijst kan nemen van alle artikelen of van artikelen waarvan:

Stock op nul staat
Stock groter is dan nul
Stock kleiner is dan nul

 

Selecteer vooreerst nieuwe situatie. U krijgt nu de lijst van de artikelen. In deze lijst heeft u onderaan een aantal knoppen staan die u volgende functies laten gebruiken:

 

1.Zoek: met deze functie zoekt u in de lange stocklijst naar een bepaald artikel.
2.Filter: u kan met deze functie de lijst filteren. Dit betekent concreet dat u bijvoorbeeld de artikelen waarvan de stock op nul staat, of een bepaalde groep of soort kan filteren. Indien U de volledige lijst terug wil, klik dan op Compleet.
3.Bewaar: de situatie zoals die nu door u werd opgevraagd, wordt nu bewaard en zal ter beschikking staan in de lijst met opgeslagen situaties.
4.Import: u kunt na export van de gegevens de lijst terug importeren. De mogelijkheid bestaat dus om de lijst die u hebt geëxporteerd in Excel terug te importeren met de aanpassing van de stockgegevens. In Excel kan u een lijst afdrukken en deze aanpassen terwijl men telt. Dezelfde lijst, met de aanpassingen wordt dan verwerkt in de lijst van DBFACT.
5.Export: u kan de gegevens exporteren naar verschillende formaten. Let op: wijzig de structuur van de bestanden niet indien u de bewerkte file achteraf weer wil gaan importeren.
6.Artikel: voeg hier manueel een artikel toe of veeg een artikel uit uit de lijst.
7.Afdrukken: maak een afdruk van de lijst zoals die op het scherm staat.
8.Einde: druk hier wanneer u wilt afsluiten. Indien gegevens zijn gewijzigd, zal het systeem u vragen of de gegevens dienen te worden bewaard.