De relatiefiche

Navigation:  Basis > De relatie >

De relatiefiche

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In de relatiefiche wordt alle informatie van de relatie bijgehouden. Deze is onderverdeeld in verschillende categoriën die terug te vinden zijn in aparte tabbladen. We maken een onderscheid tussen de volgende tab's:

 

 

 

Algemeen

Bevat vooral de adres-informatie en de meest courante gegevens van een relatie

Klant

Als een relatie zich als klant gedraagt, is bepaalde extra informatie voorhanden.

Leverancier

Een relatie die zich als leverancier gedraagt, heeft ook bepaalde informatie, zoals aankooprekening, betalingsvoorwaarde als leverancier

Memo

Diverse vrije informatie

Adressen

Alle mogelijke àndere adressen dan het hoofdadres: leveringsadressen, facturatieadressen, herinneringsadressen en mailingadressen

Contact

Alle informatie betreffende de contactpersonen van deze relatie

Extra

Extra informatie die kan meegegeven worden met deze relatie.

Extra2

Diverse extra informatie.

Korting

Hier kan relatie gebonden prijs en/kortingsinfromatie worden ingegeven.

 

Via direct-menu 4 kunt u middels helpkey 960325 bepalen hoe de naam van de relatie binnen DBFACTw moet worden weergegeven. U heeft de keuze uit volgende opties:

- Naam - Voornaam OF

- Voornaam - Naam

 

Nog andere informatie is terug te vinden in de fiche. Deze wordt verder in detail besproken.

 

We bespreken in deze handleiding niet alle mogelijke velden. We willen wel een aantal eigenheden en specifieke velden bespreken zodat u de mogelijkheden ten volle kan benutten.

 

Protip

Op de relatiefiche kan u nu ook via de button  <Nieuw Document> een document naar keuze opmaken. De types die getoond worden onder deze knop, kan u instellen via Veranderen Variabelen-Relatie-Document-snelcreatie.

 

Via de button <Status> kunt u een relatie niet enkel voorzien van de status "Normaal" of "Historiek", maar ook van de status "Te controleren". Per gebruiker is instelbaar wat de default status is bij creatie van een relatie. Eens de status op "Te controleren" staat mag deze niet worden veranderd naar "Normaal" of "Historiek" TENZIJ de gebruiker hiervoor de rechten heeft.

 

Protip

Via de button <Status> kunt u een relatie niet enkel voorzien van de status "Normaal" of "Historiek", maar ook van de status "Te controleren". Binnen veel firma's (zo ook bij ons) kan dit worden gebruikt om het relatiebeheer beter te structureren en organiseren. Stelt u zich eens voor dat iedereen maar in het wilde weg relaties (al dan niet compleet / correct) invult....

Per gebruiker(sgroep) kunt u via direct-menu 1004 op het tabblad "Relaties" instellen wat de default status is bij creatie van een relatie. Eens de status op "Te controleren" staat mag deze niet worden veranderd naar "Normaal" of "Historiek" TENZIJ de gebruiker hiervoor de rechten heeft. Op deze manier kunnen relatie(fiche)s eerst worden overlopen alvorens ze worden vrijgegeven.