Prijsoffertes

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop >

Prijsoffertes

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Prijsoffertes worden gebruikt om een voorstel te maken aan een klant. Er zijn eigenlijk meerdere soorten prijsoffertes te onderscheiden. We geven enkele voorbeelden:

 

Prijsoffertes voor persoonlijke prijzen

Prijsoffertes om een aantal artikelen op te sommen met de respectievelijke prijzen die de klant mag hanteren bij bestellingen. Zo heeft DBFACT de mogelijkheid om de totalen van dergelijke prijsoffertes achterwege te laten, en de prijzen van deze prijsofferte automatisch over te brengen naar de lijst van 'persoonlijke prijzen' van de klant. Zie ook persoonlijke prijzen/kortingen

 

Prijsoffertes als prijsberekening

Een klant heeft een totaaloplossing nodig, en wenst daarvoor een prijsberekening. Deze prijsberekening bevat meestal verschillende onderdelen, soms ook hoofdstukken genoemd. Een voorbeeld: een klant heeft nood aan een vernieuwde computerinfrastructuur. De prijsofferte wordt gemaakt, en bevat verschillende hoofdstukken, zoals: de server, het netwerk, de licenties, de printers, de werkstations, de internet-toegang. Handig is dat DBFACT de mogelijkheid heeft om deze hoofdstukken apart te vermelden in de offerte, en zelfs per hoofdstuk een subtotaal te berekenen. De totale prijs wordt daarna onderaan de prijsofferte afgedrukt. Ook eventuele opties kunnen onderaan bij vermeld worden zonder dat deze bijgeteld worden bij de totale prijs van de offerte.

 

Prijsofferte als alternatief

Na enkele besprekingen kan het gebeuren dat een klant een alternatief wenst ten opzichte van de reeds gemaakte prijsofferte. Misschien kiest hij voor een andere optie, moeten bepaalde artikelen toegevoegd worden, of vallen andere artikelen weg. DBFACT biedt de mogelijkheid om op basis van een bestaande offerte een nieuwe offerte te maken, en deze te wijzigen. De bestaande offerte blijft (met zijn eigen document nummer) aanwezig in het programma, terwijl de nieuwe offerte naar keuze aangepast kan worden.