De ingave van de artikelen in een document

Navigation:  Basis > De Documenten > Werken met documenten in DBFACTw >

De ingave van de artikelen in een document

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij artikel heeft u de mogelijkheid om eender welke code of omschrijving van een artikel dat u wenst in te brengen in te geven.

Geef een artikelcode, een volgnummer, referentie leverancier, een stukje van de omschrijving in: via de ultra-search vindt DBFACTw steeds het juiste artikel.

 

 

Eens het zoeken gestart wordt een scherm geopend waarin de artikelen die aan het zoekcriterium voldoen worden weergegeven. U kunt in deze grid scrollen en het juiste artikel selecteren.

Eens het artikel overgenomen vraagt het systeem normaliter het aantal in te geven.

 

Het stoppen op de verschillende velden kan per document worden ingesteld in Veranderen Variabelen/Documenten. Zo kunt u vragen om steeds op Eenheidsprijs te stoppen, of bijv. op korting. Wanneer geen prijs is toegekend aan een artikel zal het systeem altijd stoppen op de prijs en kan u alsnog een prijs ingeven. Wenst u altijd prijzen inclusief BTW in te geven dan kan u dit instellen in het systeembeheer (Veranderen Variabelen/Documenten) bij de vraag 'Vragen BTW uit bedrag halen?'

 

Indien U vooraf een valuta heeft geselecteerd kan u hier een valuta ingeven i.p.v. de standaard munt van het dossier.

Bij korting kan u of een bedrag of een percentage ingeven. Geeft u liever steeds een percentage in dan kan u dit terug onder de systeeminstellingen instellen.

Het is mogelijk een korting + een korting in te geven. Tik daartoe gewoon 25%+10% in en het systeem berekent de juiste korting.

Een speciale functie is NF/NFL/NL/NB/NBL/NBF/NBFL bij de korting. U kunt een lijn laten verdwijnen op een factuur, t.t.z. een lijn wordt dan niet afgedrukt maar wordt wel gebruikt om een totaal te maken als u voor de factuur NF (Niet op Factuur), voor de levering NL (Niet op Levering), voor de bestelbon NB (Niet op Bestelbon) aanduidt. Dit kan heel handig zijn, niet in het minst om een factuur op een correcte manier te corrigeren.

Hebt u bij het zoeken een verkeerd artikel gevonden, geen nood: vanuit het zoekvenster kan u terug een nieuw artikel zoeken door op Zoeken te klikken.

Bij het ingeven van de artikelen kan via de toetsencombinatie Control-F8 (CTRL-F8) de verkoophistoriek van het artikel opvragen.

 

Bij artikel kunnen eveneens volgende zaken worden ingegeven:

 

A

Afsluiten van de factuur

S

Het maken van een tussentotaal (bij prijsoffertes wordt dan automatisch het woord  vermeld en wordt het getal afgedrukt). U ziet dit alleen op de afdrukken, dus niet op het scherm.

.

Indien u dit aantal op nul zet wordt dit een commentaarlijn

.

Indien u een aantal en een prijs ingeeft wordt dit een vrij artikel

L

Een lege regel toevoegen

Toets F5

Zoeken naar een leeg artikel via het zoekscherm

T

Vanaf het moment dat u een T ingeeft zullen de volgende ingegeven artikelen niet worden meegerekend in het totaal van het document.