Definitieve centralisatie

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Centralisatie en afsluiting > Centraliseren >

Definitieve centralisatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij een definitieve centralisatie worden de gegevens onherroepelijk overgenomen in het grootboek. Daardoor kunnen bestaande documenten in de gecentraliseerde periode niet meer gewijzigd worden.

Bij de definitieve centralisatie moet wel een datum worden ingegeven. Let wel dat alle gegevens tot en met die datum geblokkeerd worden. Enkel ingave van nieuwe diverse bewerkingen op de laatste datum van de centralisatie is nog mogelijk. Facturen of andere documenten nog boeken in die periode is onmogelijk.

Indien het vorige boekjaar niet afgesloten is, wordt een definitieve centralisatie niet toegestaan.

Zo ook mogen er geen niet afgesloten kasverkopen aanwezig zijn. Dit is normaal daar deze nadien niet meer kunnen geboekt worden.

 

Een defintieve centralisatie is in DBFACT slechts noodzakelijk bij de afsluiting van het boekjaar.

 

Bij de definitieve centralisatie is het niet toegestaan andere bewerkingen in het pakket uit te voeren en mag slechts die gebruiker ingelogd zijn die de centralisatie uitvoert.