Definities

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix >

Definities

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In de uitleg rond de prijzenmatrix module worden een aantal woorden heel specifiek gebruikt. Zo verwijzen we naar:

 

Politiek

(Engels: policy). De volledige logica ('politiek') die gebruikt wordt om op een document tot de juiste prijs en kortingen te komen. De politiek wordt opgebouwd uit tal van regels, die een na een geëvalueerd worden. Indien een regel na evaluatie in aanmerking blijkt te komen, dan zal deze regel gebruikt worden om tot een prijs en/of korting te komen.

Regel

Een regel is een onderdeel van de prijzenpolitiek. Deze regels worden één na één bekeken tijdens de berekening van een prijs of korting.

Item

Een item is een onderdeel van een regel. Een regel bestaat

Tarief

Een tarief is een regel met alleen artikelen in opgenomen, met hun respectievelijke prijs.  De regel bevat als resultaat aldus prijzen, maar aangezien de regel van geen enkele andere variabele afhankelijk is, dan van het artikel, wordt deze regel 'tarief' genoemd. Immers, deze vormt de basis om snel de eerste prijs voor een klant te kiezen.

Hoe tarieven gebruikt worden (eventueel als overgangsmaatregel ten opzichte van vroeger), wordt in deels door een parameter bepaald. (zie parameters)

Prijzenregel

Een dergelijke regel is afhankelijk van een of meerdere dimensies, om uiteindelijk als resultaat een prijs te bekomen.

Enkele voorbeelden:

- Persoonlijke prijzen: afhankelijk van een relatie en een artikel

- Relatie staffel prijzen: Prijzenregel afhankelijk van een relatie, een artikel en een aantal

- Staffelprijzen: prijzenregel afhankelijk van een artikel een aantal

 

Kortingsregel

Deze regels geven als resultaat een korting of extra korting (i.e. tweede korting). Deze regels zijn meestal gebaseerd op bv. relaties, of bijkomende eigenschappen van relaties (relatiecode, etc).

Enkele voorbeelden:

- Persoonlijke kortingen: kortingsregel afhankelijk van een klant en een groep (of zelfs artikel)

- Merkkortingen: een klantengroep heeft een korting op een bepaald merk. kortingsregel wordt aangemaakt met dimensies relatiecode en merk

 

Protip

Aangezien regels op mekaar kunnen verder bouwen, kan men voorzien dat kortingen op kortingen worden gedefinieerd, maar dit zelfs voor een beperkt aantal klanten ipv voor iedereen.

 

Matrix

Een wiskundig begrip dat een verzameling van rijen en kolommen aanduidt. De linkse kolommen (behalve de laatste) in de matrix zijn de 'afhankelijke' variabelen, de rechtse is het resultaat.

Voorbeeld: een regel is afhankelijk van een relatie en een groep. In dat geval hebben we een matrix met 3 kolommen: de eerste kolom is de relatie(nummer), de tweede is de groep en de derde is de korting (in procenten).  Het aantal rijen zijn dan de mogelijke combinaties waaraan voldoen kan worden.

Dimensie

Dimensie slaat op het aantal afhankelijke variabelen die in de matrix gedefiniëerd zijn.  Maximaal vijf variabelen kunnen zo gedefiniëerd worden.

Prijs op artikel

Dit verwijst telkens naar één van de prijzen op de artikelfiche zelf. Gebruikers willen soms snel lijsten gebruiken, externe programma's naar prijzen doen verwijzen of hebben nog andere toepassingen die de prijzen heel snel van de artikelfiche kunnen halen.