Definitie custom artikelscherm

Navigation:  Filebeheer > Artikel bestanden >

Definitie custom artikelscherm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via dit scherm bepaal je welke velden ingevuld dienen te worden bij de snelcreatie van een artikel

 

 

Door op het pijltje te klikken kan je kiezen welke velden aan het custom artikelscherm dienen toegevoegd worden