Definitie analytische balans

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Analytische Boekhouding >

Definitie analytische balans

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nog aanwezig voor backwards compatibility. U kunt eigenlijk beter gebruik maken van de analytische balans werklijst.

 

 

Met deze functie worden de verschillende bij elkaar horende groepen analytische rekeningen gedefinieerd. Elke analytische rekening kan individueel of in groep (van – tot) aan een bepaalde kostenplaats / opbrengstplaats gekoppeld worden.

 

 

In het voorbeeld zijn de rekeningen van 104100 tot 104600 en van 110000 tot 130000 aan de kosten toegewezen en de rekeningen van 204100 to 207000 aan de opbrengsten. Dit is per activiteit / afdeling / divisie / verkooppunt toewijsbaar. Hoewel 1 rekening aan meerdere kostenplaatsen/opbrengstplaatsen kan gekoppeld worden raden wij toch aan een rekening aan slechts 1 plaats toe te wijzen.