De Relatiewerklijst

Navigation:  Basis > De relatie >

De Relatiewerklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De relatiewerklijst volgt de principes van een standaard werklijst. Voor meer informatie over het gebruik van een werklijst, zie werklijsten

 

Om het nut van deze werklijst uit te leggen geef ik hieronder enkele voorbeelden van mogelijk gebruik. Voor de algemene werking van de werklijsten kan je beter hier een kijkje nemen.

 

 

Vb1 : Aan alle klanten die gelegen zijn in de regio Gent (postcode 9000) dienen nu default transportkosten gekoppeld te worden.

         

stap 1:

 

eerst maken we de selectie op alle relaties die zich in de postcode 1742 situeren

 

 

stap 2:

 

Nadat je op de button <berekenen> hebt gedrukt kom je in een overzicht van de relaties die aan de gestelde voorwaarden voldoen.

 

 

stap 3:

 

Je markeert al deze relaties door de button <Markeren> te gebruiken en drukt vervolgens op de button <Wijzigen>, daar selecteer je globaal wijzigen en je komt in volgend scherm...

 

 

Hier selecteer je het tabblad Klant en kies je voor de parameter Transportkosten.

 

 

stap 4:

 

Druk vervolgens op de button <Wijzigen> (er wordt nog een bevestiging gevraagd) en druk vervolgens op <Ja>, als u de wijziging wenst door te voeren.

 

Vb2 : U wenst een relatielijst af te drukken van alle klanten die vorig jaar iets uit de groep <DE> hebben gekocht en die een e-mailadres hebben.

 

 

stap 1:

 

Op het eerste tabblad maken we een selectie bij de Mailinggegevens en duiden we aan dat onze gezochte relaties een ingevuld e-mailadres moeten hebben.

 

 

Vervolgens duiden we op tabblad Verkoop aan dat deze relaties vorig jaar een artikel hebben gekocht uit de groep DE...

 

 

 

stap 2:

 

Nadat je op de button <berekenen> hebt gedrukt kom je in een overzicht van de relaties die aan de gestelde voorwaarden voldoen.

 

 

 

stap 3:

 

Je markeert al deze relaties door de button <Markeren> te gebruiken en drukt vervolgens op de button <Afdrukken>, daar selecteer je Lijst, waarna je vervolgens je lijst kan afdrukken, doormailen,...

 

 


 

 

Relaties samenvoegen

 

Via deze werklijst is het ook mogelijk om twee relaties samen te voegen. Deze functie wordt gebruikt indien bvb een bepaalde relatie niet meer wordt gebruikt maar waarbij het wel noodzakelijk is dat alle historieken van één relatie naar de andere wordt overgedragen.

 

Dit komt nogal veel voor, indien men geconverteerd heeft uit oudere administratieve pakketten. Veel relaties (bv. klanten) zitten dan twee tot nog meerdere keren in het systeem.

 

Hoe ga je hierbij te werk?

 

Maak de selectie, zoals deze gewenst is. Aangezien we heel makkelijk kunnen selecteren, en vooral achteraf ook sorteren (denk maar aan sorteren op naam, op adres, op telefoonnumer), halen we er heel snel de dubbele relaties uit.

 

Opgelet: u moet steeds twee relaties tegelijkertijd aanduiden, anders werkt het niet!

De aangeduide relatie van de twee (m.a.w. de lijn in het geel), zal de relatie zijn waarnaar de gegevens gaan (de tweede relatie dus bij 'samenvoegen relatie').

 

Voor verdere informatie, zie 'relaties samenvoegen'