De analyse opvragen

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Basis projectbeheer > De boekhoudkundige benadering van projectanalyse >

De analyse opvragen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze analyse kan u in een lijst opvragen van het project alleen of van meerdere projecten. Er is een selectie mogelijk op (on)afgewerkte projecten.