Dagkoers Valuta

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis >

Dagkoers Valuta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sinds DBFACT 2.0 is het mogelijk geworden de koersen van de vreemde munten in te geven en bij te houden op basis van een datum, waar DBFACT 1.0 en oudere versies slechts een koers konden bijhouden.

Het voordeel hiervan is dat bij het inboeken van bewerkingen op bepaalde data steeds een identieke koers wordt bijgehouden, ondanks het feit dat een nieuwe koers reeds werd ingegeven. Vroeger werd steeds de lopende koers gebruikt, wat meer dan eens koersverschillen kon opleveren.

 

Het werkingsprincipe in de documenten is eenvoudig. DBFACT gaat steeds vanaf de boekingsdatum in de tijd terug tot een koersdatum wordt tegengekomen. Indien koersen werden ingegeven op 01.08, op 01.09 en op 01.10, zal voor een document met boekingsdatum 15.09 of 30.09 de koers van 01.09 gebruikt worden. Een document van 01.10 of 15.10 zal de koers van 01.10 gebruiken.

 

De bedragen worden dus steeds met de correcte koers naar de basismunt omgezet.

 

 

Sedert DBFACT 2.0 worden de koersen eveneens op een meer logische manier en met een betere omschrijving weergegeven. De eerste koers is de koers zoals die wordt opgegeven in de kranten of in de bankkantoren.

Indien een van de koersen werd ingevuld en de andere op 0.00 staat, wordt deze laatste automatisch ingevuld.