Dagen klantenkrediet

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Operationele rapporten >

Dagen klantenkrediet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Geeft het aantal dagen weer dat alle klanten gemiddeld nodig hebben om te betalen. Dit rapport neemt de 400000 en de omzetrekeningen als basis. Hoewel deze ratio pro rata temporis werkt, is deze evenwel slechts op het einde van het boekjaar min of meer betrouwbaar. De formule is de volgende : Aantal dagen / (Omzet / debiteuren), waarbij 'aantal dagen' het aantal verlopen dagen is in het boekjaar.