Credits type

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits >

Credits type

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U definieert op voorhand minstens één type credit.

Deze credits vertegenwoordigen telkens een bepaalde waarde.

 

Het grote voordeel te werken met verschillende credittypes is dat u een opsplitsing kan gaan maken in uw verschillende soorten dienstverlening.

Zo kan u bv. voor eventuele opleidingen die u organiseert gebruik maken van een bepaald credittype maar kan u ook bv. een ander credittype aanmaken dat uw techniekers dienen te gebruiken bij het uitvoeren van bepaalde interventies (bv. Herinstallatie van een pc).

 

ID

(interne ID)

Code

Zoekcode van credits type (zie ook opmerkingen bij ultra combo)

Omschrijving

Omschrijving van credits type

Actief

Dit credits type bestaat, en is actief. Als het credits type reeds gebruikt is, kunt u het type niet meer verwijderen. Echter, door het credits type op niet actief te zetten, zal DBFACTw bij standaard opvraaglijsten dit type automatisch achterwege laten.

Alarm

Het default alarmniveau waarvoor de gebruiker verwittigd wordt als men daaronder gaat.

Waardering

De waardering van het credit (per eenheid van 1).  De opties hiervoor zijn:

1 = FIFO: oudste credits worden het eerst opgebruikt

2 = Vast bedrag: men gaat er van uit dat iedere credit van een bepaald type steeds volgens dezelfde waarde gewaardeerd wordt.

 

Resultaatverwerking

Verwerking

Om per maand de doorboeking van actief naar resultaat uit te voeren, kan een factuur aangemaakt worden op een 'vaste relatie', of per klant. Eventueel kan ook teruggegrepen worden naar de oorspronkelijke artikelen om de analytische doorboeking effectief op dezelfde manier verder te laten gebeuren zoals oorspronkelijk. Deze instelling wordt per credittype vastgelegd. De vaste relatie wordt bepaald via de parameters van de module. Voor meer informatie hierover, zie credits en boekhouding.

Balansrekening

Hier geven we de balansrekening in die de bedragen die voor de gekozen maand op de balans ipv de resultaten rekening gaat zetten. Deze rekening is typisch de rekening 46000 of een rekening uit deze klasse. Deze rekening moeten we ingeven, omdat het artikel dat gebruikt wordt bij de afsluiting, automatisch moet overeenkomen met de balansrekening zoals hier vermeld.

Activering artikel

Het artikel dat gebruikt wordt om enerzijds de verkochte waarde naar hier te brengen (weg van de resultatenrekening) en anderzijds de gepresteerde credits van de rekening van dit artikel over te brengen naar de resultaten.

Resultatenrekening

Hier geven we de voor dit credittype te hanteren grootboekrekening. Op het einde van de maand, wordt door DBFACTw berekend hoeveel credits er voor deze klant verbruikt zijn. Eens deze verbruikt, worden deze van de balans overgezet naar deze resultatenrekening.  Men moet deze resultatenrekening ingeven, omdat bij keuze van het artikel gecontroleerd wordt of deze grootboekrekening overeenkomt met de 'verkoop' grootboekrekening, die terug te vinden is op het artikel zelf.

Resultaten artikel

Het artikel dat gebruikt wordt om de verbruikte items in resultaat te brengen.

Andere informatie

Memo

Uitleg over het credittype zelf: waarvoor het gebruikt wordt, wat de waarde is die er tegenover  staat.

Creatie

Door wie, wanneer is dit credittype aangemaakt

Wijziging

Door wie, wanneer is dit credittype laatst gewijzigd

 

 

Protip

In principe is het aantal type credits onbeperkt. We raden u aan om het aantal echter te beperken tot maximaal 4, dit om de administratie niet onnodig te vergroten.

 

Indien u het recht 'credits management' niet heeft, kunt u deze aanpassingen niet doorvoeren.