Credits verkopen en verbruiken

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits >

Credits verkopen en verbruiken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De manier om credits te verkopen en/of te verbruiken is volledig transparant voor de gebruiker. In alle documenten waar men details kan ingeven, wordt, als de Creditsmodule actief is, gecontroleerd of het over een klant gaat die credits beheert. Er wordt daarom bij ingave in het document gechecked of deze klant klant credits wenst of niet (zie relatie en credits).

 

Eens DBFACTw weet dat het over een 'credits klant' gaat, zal bij ingave van een artikel telkens nagekeken worden of het artikel onder 'credits' valt of niet. Dit wordt gechecked door na te kijken of op de artikelfiche een credits type ingevuld is, en een credits coëfficiënt.

 

Indien deze ingevuld zijn, zal DBFACTw afhankelijk van het type transactie, verkoop of verbruik, registraties verrichten:

 

Verkoop

Als op het artikel het credits type ingevuld is, en de credits coëfficiënt is groter dan nul, dan weet het systeem dat het gaat over de aanschaf, verkoop van credits aan de klant. Bij het wegschrijven van het document wordt dan deze informatie automatisch bijgeschreven in de historiek van de credits, en er wordt bij de credits een 'verkoop' bijgehouden van deze credits.

Verbruik

Als op het artikel een credits type staat, waarbij de coëfficiënt negatief is, dan weet DBFACTw dat het de credits in mindering moet brengen. Volgens de eigenschappen van het credits type kan dit op een paar verschillende manieren gebeuren.

 

 

Documenten wijzigen

 

Het systeem van credits boekt automatisch het verbruik af ten opzichte van verkochte credits. Verkochte credits kunnen steeds gewijzigd worden, op voorwaarde dat er zeker nog geen credits van verbruikt zijn.

 

In een document wordt telkens gecontroleerd of er voldoende credits zijn. Het is nooit toegestaan om credits in negatief te maken. Daarom zal bij het bewaren van het document dit telkens gecontroleerd worden.