Credits op een artikel

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits >

Credits op een artikel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per artikel wordt ingesteld of het onder een credits systeem valt of niet.

Indien het onder een type credits valt, dan bepaald de coëfficiënt of het gaat om een verkoop van credits-artikel of een verbruik-van-credits artikel.

 

Men kan deze waarden wijzigen, indien men beschikt over

 

Type credit

- n.v.t.: standaard heeft dit artikel niets met credits te maken

- type credit: dit artikel wordt automatisch gekoppeld aan een type credit.

Credit coëfficiënt

0 mag niet gebruikt worden

< 0 betekent dat het gebruik van het artikel 'verbruik' betekent

> 0 betekent dat het artikel gebruikt wordt ter verkoop van credits (zodat het aantal credits stijgt)

 

Men kan tot 4 cijfers na de komma ingeven voor deze coëfficiënt.

 

Indien u het recht 'credits management' niet heeft, kunt u deze aanpassingen niet doorvoeren.  U kunt m.a.w. in het artikel de credits instellingen niet wijzigen.